Více informací v záložce Odkanalizování obce - Tlaková splašková kanalizace obce Píšť.

http://www.pist.cz/tlakova-splaskova-kanalizace-obce-pist