Obsah

Mimořádné události


Bližší informace k mimořádným událostem a o ochraně obyvatel: http://www.hzscr.cz  

 

Hasičský záchranný sbor České republiky zveřejnil informační leták pro občany "Bezpečnostní desatero". Smyslem informační kampaně je zamezení vysokého počtu požárů v domácnostech, ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku.
Bezpečnostní desatero HZS ČR