Chrám sv. Vavřince a Mariánské poutní místo Panny Marie Częstochovské zasvěcené modlitbám za mír a usmíření mezi národy.

Římskokatolická farnost PÍŠŤ
747 18 Píšť 
Tel.: +420 595 055 114

Duchovní správce farnosti

Mgr. Petr Černota