Obec Píšť má se společností EKOLAMP, s.r.o. již od roku 2011 uzavřenou smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp a jeho prostřednictvím je zajištěn zpětný odběr příslušných elektrozařízení a světelných zdrojů. Toto sběrné místo je v obci Píšť umístěno ve středisku Provozně-technických činností obce na adrese Pekařská 190/1. Zároveň je v naší obci umístěna malá sběrná nádoba na použité světelné zdroje a toto místo zpětného odběru je v chodbě objektu Hasičské zbrojnice na adrese Hasičská 73/1.

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši obec Píšť. Obyvatelé naší obce mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném místě na adrese Pekařská 190/1, v objektu hasičské zbrojnice na adrese Hasičská 73/1 nebo v elektro obchodě při nákupu nových.

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních firem, kde jsou z nich pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2016 recyklovalo téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To představuje až 25 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.

Sběrné místo, které se nachází v obci Píšť, je otevřeno na adrese Pekařská 190/1 od pondělí do pátku v době od 7:00 do 14:30 hodin. Sběrné místo je dostupné jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.