Obsah

Informace o obci

Demografické údaje


Základní demografické údaje obce Píšť.


Počet domů
 • Píšť  626
Počet obyvatel k 01.01.2018
 • Píšť celkem  2174

Velikost obce
 • Rozloha Píště         1 568 ha
 • Zemědělská půda  1 037 ha
 • Lesní pozemky          422 ha
 • Vodní plocha                14 ha
 • Zastavěná plocha        30 ha
 • Ostatní plocha              65 ha
 
Demografické údaje
Složení obyvatelstva obce 01.01.2016
 • Muži  1059
 • Ženy  1090

Věkový průměr obyvatel
 • Celkový  41,60
 • Muži       40,08
 • Ženy       43,07

 

Statistika rodinných stavů ke dni 1.1.2016
 • svobodný/-á      816
 • ženatý/vdaná  1034
 • rozvedený/-á     137
 • vdovec/vdova   162