Obsah

Tlaková splašková kanalizace obce Píšť

 

  • Rada obce Píšť na 75. schůzi konané dne 10.5.2017 schválila znění Smlouvy o odvádění odpadních vod, uzavřené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, mezi smluvními stranami: dodavatelem, vlastníkem a provozovatelem – Obec Píšť a odběratelem – vlastník nemovitostí připojené na řad tlakové kanalizace. Předmětem smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností mezi dodavatelem a odběratelem při odvádění splaškových odpadních vod odběratele kanalizací a jejich čištění na čistírně odpadních vod.

 

  • V souvislosti s realizací stavby "Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť" oznamuje provádějící firma plán prací v ulicích v obci Píšť v části od západního konce obce ke středu obce (1/2 obce), viz níže v souborech ke stažení.

 

  • Ve 28. týdnu budou prováděny výkopové práce, pokládka potrubí v komunikaci, ulici Opavská od křížení s ulicí Lomená dále do centra obce.

Soubory ke stažení

Oznámení k tlakové splaškové kanalizaci - stavební připravenost ze strany občanů Staženo: 14x | 22.01.2020

Domovní čerpací jímka Presskan Staženo: 8x | 22.01.2020

Plán prací - 50.týden Staženo: 23x | 09.12.2019

Plán prací - 49.týden Staženo: 17x | 02.12.2019

Plán prací - 48.týden Staženo: 18x | 25.11.2019

Plán prací - 47.týden Staženo: 14x | 18.11.2019

Plán prací - 46.týden Staženo: 9x | 13.11.2019

Plán prací - 45.týden Staženo: 8x | 13.11.2019

Plán prací - 43.týden Staženo: 13x | 13.11.2019

Plán prací - 42.týden Staženo: 13x | 13.11.2019

Plán prací - 41.týden Staženo: 30x | 07.10.2019

Plán prací - 40.týden Staženo: 30x | 01.10.2019

Mapa ulic č.1 Staženo: 179x | 03.07.2019

Mapa ulic č.2 Staženo: 159x | 03.07.2019

Oznámení o sledování studní a budov v trase stavby tlakové kanalizace Staženo: 118x | 12.06.2019

Smlouva o odvádění odpadních vod Staženo: 484x | 13.12.2017

Stránka

  • 1