Obsah

Služby

Koupaliště & minigolf

Areál koupaliště & minigolfu Píšť je zprovozněn včetně restaurace od soboty 6. července 2019. Koupaliště je v provozu od 9:00 do 19:00 hodin.

Facebookové stránky Koupaliště & minigolfu Píšť: https://www.facebook.com/letnikoupalistepist/

Koupaliště Píšť