Obsah

2. Boží muka Staženo: 56x | 26.07.2019

3. Zpevnění chodníku z ul. Hřbitovní k brance hřbitova Staženo: 55x | 26.07.2019

5. Úprava svahu v ulici Spojovací Staženo: 65x | 26.07.2019

Stránka

 • 1

Participativní rozpočet

Během měsíce května mohli občané Píště předkládat své návrhy na zlepšení života v naší obci. Sešlo se nám celkem 12 návrhů různého zaměření. Týkaly se: bezpečnosti veřejných prostranství - umístění kamerového systému, vybudování dětského hřiště pro malé děti, úpravy nevzhledného veřejného prostoru, umístění laviček podél cest v nezastavěném okolí obce, zpevnění komunikace a břehů, výsadby stromů, budování cyklostezek apod. Některé z těchto nápadů již mělo také vedení obce při sestavování minulého obecního rozpočtu a buď se již realizují, nebo se připravuje projektová dokumentace (cyklostezky na Bělou a Hať/Vřesinu).

Občané byli velmi plodní (pan Petr F., pan Petr H.) a návrhů zaslali více najednou. Jiní návrh více propracovali, zahrnuli do návrhu i rozpočet a nabídli vlastní pomoc s realizací projektu (paní Hana D.). Návrhy na výsadbu stromů a stromořadí se dokonce opakovaly. Některé z nich přesahují možnosti participativního rozpočtu či realizovatelnost z důvodu cizího vlastnictví pozemků a tak byly vyřazeny (menhiry, turistická atrakce na 50. rovnoběžce). Návrh na kamerový systém v obci mířící na kontejnery a dětské hřiště radu obce zaujal. Vedení obce na toto téma již nějakou dobu diskutuje. Kamerový systém je však nutné řešit komplexně v celé obci a to odbornou firmou, neboť má řadu bezpečnostních aspektů, rovněž také podmínek pro zabezpečení osobních údajů apod. Tento podnět proto nebude zařazen do participativního rozpočtu, avšak zahrnut do návrhu rozpočtu obce na příští rok. Všechny návrhy vyhodnotila rada obce z hlediska jejich realizovatelnosti, prospěšnosti pro obec a cenové hranice 100.000,- Kč.

Rozhodněte, které návrhy oživí naši obec

Nyní je řada opět na Vás, vážení občané, abyste z níže uvedených návrhů vybrali pro Vás ty nejzajímavější. Vybírat můžete od 29.7.2019 do 18.8.2019. Projekt (v případě nižších výdajů více projektů), který získá nejvíce hlasů, bude zrealizován. Nyní si můžete prohlédnout jednotlivé projekty a ZDE můžete hlasovat. Je potřeba, aby byl podán vždy pouze jeden hlas za jedno číslo popisné v obci.
Děkujeme.

 

 1. Osázení okrajů silnic stromořadím
 • K omezení hluku, sucha, vytvoření stínu a zachování přírody pro další generace.
 • Jeden vzrostlý strom dokáže ochladit své okolí až o 3 °C.
 • Cesta směrem na Hůrky (pouze část, která je ve vlastnictví obce).
 • Vytipovat jiné vhodné lokality pro výsadbu stromořadí a postupně realizovat.
 • Osázení provést tradičními regionálními odrůdami.
 • Náklady na realizaci odhadovány do 100.000,- Kč.

 

 1. Zkulturnit Boží muka u cesty na Hůrky
 • Oprava ukotvení, revitalizace samotných Božích muk.
 • Náklady na realizaci odhadovány do 10.000,- Kč.

 

 1. Zpevnění chodníku z ul. Hřbitovní k prostřední brance hřbitova
 • Občané využívají tuto branku a chodník pro zkrácení cesty na hřbitov, zejména pokud vezou materiál na úpravu hrobů, chodník je tak nepřiměřeně zatěžován vozidly a ničen.
 • Hutněním půdy dochází k naklánění blízkého oplocení.
 • Branka je výhodná také pro zkrácení cesty imobilních osob např. na vozíku, které je tak možné vyvézt do poloviny hřbitova autem (tyto osoby také potřebují rovnou komunikaci).
 • Náklady na realizaci odhadovány do 60.000,- Kč.

 

 1. Doplnění a oprava laviček na úvozových cestách
 • Pro oddech, odpočinek na procházkách v okolí Píště.
 • Nová lavička pod průmyslovou zónou Sever nad hřbitovem.
 • Nová lavička na cestě mezi průmyslovou zónou Sever a cyklostezkou na Boleslaw.
 • Náklady na realizaci odhadovány do 10.000,- Kč.

 

 1. Úprava svahu na ulici Spojovací
 • Vyřešení nevzhledného prostoru položením mulčovací textilie a osázením listnatými
  a jehličnatými půdopokryvnými rostlinami.
 • Svažitý terén špatně dosažitelný zahradní technikou.
 • Půdopokryvné rostliny zároveň břeh zpevní.
 • Rostliny časem břeh zarostou a nebude nutná častá údržba.
 • Realizace svépomocí.
 • Náklady pouze na rostliny, substrát a textilii ve výši cca 6.500,- Kč.

 

 1. Atrakce pro malé děti ve věku 2 - 6 let na dětské hřiště
 • V návrhu občana bylo vybudování nového hřiště pro malé děti na pozemku u obchodu Tuty.
  Vzhledem k tomu, že poblíž je dětské hřiště a vybudování celého nového hřiště je nad hranicí participativního rozpočtu (vysoká finanční náročnost - areál musí být oplocen, veškeré atrakce mají Atest apod.), rada obce upravuje návrh na:
  Umožnění vstupu rodičům s malými dětmi do areálu stávajícího dětského hřiště u mateřské školy v době mimo provoz mateřské školy.

 

 1. Mobilní aplikace pro ohlašování podnětů obci
 • Jedná se o mobilní aplikaci a dále možnost využití internetového formuláře pro občany,
  kteří nemají chytrý telefon.
 • Aplikace pomůže např. s nahlášením závady na obecním majetku (např. rozbitý chodník, rozhlas, veřejné osvětlení, černá skládka, vandalismus apod.).
 • Aplikace lokalizuje místo závady a muže být přidána i fotka místa.

 

Děkujeme všem za návrhy a nápady, jsou pro nás velmi podnětné. Mnohdy i malá změna dokáže zjednodušit či zpříjemnit život v obci.

ZDE můžete hlasovat. Je potřeba, aby byl podán vždy pouze jeden hlas za jedno číslo popisné v obci.