Obsah

Rada a zastupitelstvo

Výbory

 

Finanční výbor  
předseda finančního výboru: Ing. Daniel Šebestík
členové finančního výboru: RNDr. Martin Kotyrba
  Gerhard Tvrdý
   
Kontrolní výbor  
předseda kontrolního výboru: Přemysl Krupa
členové kontrolního výboru: Stanislav Bartusek
  Mgr. Zuzana Plačková