Město Hlučín www.hlucin.cz
Moravskoslezský kraj www.kr-moravskoslezsky.cz
Místní akční skupina Hlučínsko www.mashlucinsko.cz
Euroregion SILESIA www.euroregion-silesia.cz
Svaz měst a obcí České republiky www.smocr.cz
Sdružení místních samospráv České republiky www.smscr.cz
Spolek pro obnovu venkova www.spov.org
Elektronický portál územních samospráv www.epusa.cz
Portál veřejné správy portal.gov.cz