Obsah

Pygmalion

Konverzační komedie podle G.D. Shawa v kulturním centru dne 18. 12.