Obsah

Čestné občanství Otci Petrovi

Za mimořádný duchovní a kulturní přínos pro naši obec bylo Otci Petru Černotovi uděleno Čestné občanství obci Píšť. Stalo se tak na slavnostním zasedání zastupitelstva obce v kulturním centru při příležitosti životního jubilea duchovního otce.