Obsah

Odkanalizování obce

Rada obce Píšť na 75. schůzi konané dne 10.5.2017 schválila znění Smlouvy o odvádění odpadních vod, uzavřené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, mezi smluvními stranami: dodavatelem, vlastníkem a provozovatelem – Obec Píšť a odběratelem – vlastník nemovitostí připojené na řad tlakové kanalizace. Předmětem smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností mezi dodavatelem a odběratelem při odvádění splaškových odpadních vod odběratele kanalizací a jejich čištění na čistírně odpadních vod.

Smlouva o odvádění odpadních vod.pdf (255.39 kB)

 

Oznámení o sledování studní a budov v trase stavby tlakové kanalizace.pdf (252.79 kB)

Harmonogram výstavby

 

  • V souvislosti s realizací stavby "Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť" oznamuje provádějící firma plán prací v ulicích v obci Píšť, viz níže v souborech ke stažení.

Soubory ke stažení

Plán prací - 38.týden Staženo: 137x | 14.09.2020

Plán prací - 34.týden Staženo: 109x | 17.08.2020

Plán prací - 31.týden Staženo: 71x | 27.07.2020

Plán prací - 30.týden Staženo: 70x | 20.07.2020

Plán prací - 29.týden Staženo: 71x | 13.07.2020

Plán prací - 28.týden Staženo: 94x | 07.07.2020

Plán prací - 27.týden Staženo: 93x | 30.06.2020

Plán prací - 26.týden Staženo: 94x | 22.06.2020

Plán prací - 24.týden Staženo: 81x | 08.06.2020

Plán prací - 23.týden Staženo: 111x | 01.06.2020

Plán prací - 22.týden Staženo: 90x | 22.05.2020

Plán prací - 21.týden Staženo: 131x | 18.05.2020

Plán prací - 20.týden Staženo: 90x | 18.05.2020

Plán prací - 17.týden Staženo: 98x | 17.04.2020

Plán prací - 15.týden Staženo: 103x | 06.04.2020

Plán prací - 14.týden Staženo: 90x | 30.03.2020

Plán prací - 10.týden Staženo: 112x | 02.03.2020

Plán prací - 9.týden Staženo: 98x | 25.02.2020

Plán prací - 8.týden Staženo: 99x | 17.02.2020

Plán prací - 6.týden Staženo: 114x | 17.02.2020

Stránka