Obsah

Odkanalizování obce

Rada obce Píšť na 75. schůzi konané dne 10.5.2017 schválila znění Smlouvy o odvádění odpadních vod, uzavřené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, mezi smluvními stranami: dodavatelem, vlastníkem a provozovatelem – Obec Píšť a odběratelem – vlastník nemovitostí připojené na řad tlakové kanalizace. Předmětem smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností mezi dodavatelem a odběratelem při odvádění splaškových odpadních vod odběratele kanalizací a jejich čištění na čistírně odpadních vod.

Smlouva o odvádění odpadních vod.pdf (255.39 kB)

 

Oznámení o sledování studní a budov v trase stavby tlakové kanalizace.pdf (252.79 kB)

Harmonogram výstavby

 

  • V souvislosti s realizací stavby "Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť" oznamuje provádějící firma plán prací v ulicích v obci Píšť, viz níže v souborech ke stažení.

Soubory ke stažení

Plán prací - 23.týden Staženo: 2x | 01.06.2020

Plán prací - 22.týden Staženo: 9x | 22.05.2020

Plán prací - 21.týden Staženo: 9x | 18.05.2020

Plán prací - 20.týden Staženo: 3x | 18.05.2020

Plán prací - 17.týden Staženo: 30x | 17.04.2020

Plán prací - 15.týden Staženo: 21x | 06.04.2020

Plán prací - 14.týden Staženo: 23x | 30.03.2020

Plán prací - 10.týden Staženo: 41x | 02.03.2020

Plán prací - 9.týden Staženo: 29x | 25.02.2020

Plán prací - 8.týden Staženo: 27x | 17.02.2020

Plán prací - 6.týden Staženo: 27x | 17.02.2020

Oznámení k tlakové splaškové kanalizaci - stavební připravenost ze strany občanů Staženo: 146x | 22.01.2020

Domovní čerpací jímka Presskan Staženo: 123x | 22.01.2020

Plán prací - 50.týden Staženo: 60x | 09.12.2019

Plán prací - 49.týden Staženo: 46x | 02.12.2019

Plán prací - 48.týden Staženo: 47x | 25.11.2019

Plán prací - 47.týden Staženo: 48x | 18.11.2019

Plán prací - 46.týden Staženo: 47x | 13.11.2019

Plán prací - 45.týden Staženo: 35x | 13.11.2019

Plán prací - 43.týden Staženo: 36x | 13.11.2019

Stránka