Obsah

Odkanalizování obce

Rada obce Píšť na 75. schůzi konané dne 10.5.2017 schválila znění Smlouvy o odvádění odpadních vod, uzavřené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, mezi smluvními stranami: dodavatelem, vlastníkem a provozovatelem – Obec Píšť a odběratelem – vlastník nemovitostí připojené na řad tlakové kanalizace. Předmětem smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností mezi dodavatelem a odběratelem při odvádění splaškových odpadních vod odběratele kanalizací a jejich čištění na čistírně odpadních vod.

Smlouva o odvádění odpadních vod.pdf (255.39 kB)

 

Oznámení o sledování studní a budov v trase stavby tlakové kanalizace.pdf (252.79 kB)

Harmonogram výstavby

 

  • V souvislosti s realizací stavby "Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť" oznamuje provádějící firma plán prací v ulicích v obci Píšť, viz níže v souborech ke stažení.

Soubory ke stažení

Plán prací - 47.týden Staženo: 55x | 18.11.2019

Plán prací - 46.týden Staženo: 53x | 13.11.2019

Plán prací - 45.týden Staženo: 47x | 13.11.2019

Plán prací - 43.týden Staženo: 42x | 13.11.2019

Plán prací - 42.týden Staženo: 57x | 13.11.2019

Plán prací - 41.týden Staženo: 64x | 07.10.2019

Plán prací - 40.týden Staženo: 72x | 01.10.2019

Mapa ulic č.1 Staženo: 232x | 03.07.2019

Mapa ulic č.2 Staženo: 229x | 03.07.2019

Stránka