Obsah

Tlaková splašková kanalizace obce Píšť

 

  • Rada obce Píšť na 75. schůzi konané dne 10.5.2017 schválila znění Smlouvy o odvádění odpadních vod, uzavřené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, mezi smluvními stranami: dodavatelem, vlastníkem a provozovatelem – Obec Píšť a odběratelem – vlastník nemovitostí připojené na řad tlakové kanalizace. Předmětem smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností mezi dodavatelem a odběratelem při odvádění splaškových odpadních vod odběratele kanalizací a jejich čištění na čistírně odpadních vod.

 

  • V souvislosti s realizací stavby "Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť" oznamuje provádějící firma plán prací v ulicích v obci Píšť v části od západního konce obce ke středu obce (1/2 obce), viz níže v souborech ke stažení.

 

  • Ve 28. týdnu budou prováděny výkopové práce, pokládka potrubí v komunikaci, ulici Opavská od křížení s ulicí Lomená dále do centra obce.

Soubory ke stažení

Plán prací - 15.týden Staženo: 2x | 06.04.2020

Plán prací - 14.týden Staženo: 6x | 30.03.2020

Plán prací - 10.týden Staženo: 26x | 02.03.2020

Plán prací - 9.týden Staženo: 15x | 25.02.2020

Plán prací - 8.týden Staženo: 13x | 17.02.2020

Plán prací - 6.týden Staženo: 9x | 17.02.2020

Oznámení k tlakové splaškové kanalizaci - stavební připravenost ze strany občanů Staženo: 65x | 22.01.2020

Domovní čerpací jímka Presskan Staženo: 53x | 22.01.2020

Plán prací - 50.týden Staženo: 40x | 09.12.2019

Plán prací - 49.týden Staženo: 28x | 02.12.2019

Plán prací - 48.týden Staženo: 31x | 25.11.2019

Plán prací - 47.týden Staženo: 34x | 18.11.2019

Plán prací - 46.týden Staženo: 23x | 13.11.2019

Plán prací - 45.týden Staženo: 21x | 13.11.2019

Plán prací - 43.týden Staženo: 24x | 13.11.2019

Plán prací - 42.týden Staženo: 25x | 13.11.2019

Plán prací - 41.týden Staženo: 42x | 07.10.2019

Plán prací - 40.týden Staženo: 45x | 01.10.2019

Mapa ulic č.1 Staženo: 205x | 03.07.2019

Mapa ulic č.2 Staženo: 191x | 03.07.2019

Stránka