Obsah

Projekt Rady obce Píšť - Srdce na dlani

Projekt Srdce na dlani

Tento charitativní projekt vznikl v rámci jednání Rady obce Píšť.
V současnosti shromažďujeme a zveřejňujeme přání našich spoluobčanů, kteří o darovanou pomoc mají zájem.

Kdo může být žadatelem a obdarovaným? Kdokoliv, kdo se dostal do složité životní situace a najednou je pro něj problém koupit si za pokažený nový spotřebič, dítěti dárek, nebo zaplatit složenku …

Projekt se realizuje dvěma způsoby:

1. PŘÁNÍ
Ten, kdo má zájem být obdarován, napíše své přání buď na email (pokladna@pist.cz) nebo může své přání jednoduše v obálce vhodit do poštovní schránky, či požádat osobně na obecním úřadě. Jména žadatelů zveřejníme pouze na základě jejich žádosti.

2. DÁRCI
Kdo má zájem naše spoluobčany obdarovat a jejich přání splnit, může si ze seznamu v tabulce níže vybrat, co hodlá splnit. Poté s pracovníkem obecního úřadu už jen dořeší, jakým způsobem bude jeho dar potřebným předán a zda si přeje být anonymním dárcem, nebo chce své jméno v tabulce zveřejnit.

 

Obdarovaný Přání Dárce Splněno
       
       
       Tento projekt poběží nepřetržitě v průběhu celého roku. Věříme, že dělání radosti druhým a vzájemná pomoc se stane běžnou součástí našeho života v dnešní složité době.

Rada obce Píšť