Obsah

Virtuální panoramata


Projekt nr PL.3.22/3.3.04/14.04415 „Wirtualna panorama partnerskich gmin” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Logo

Gmina Krzyzanowice (PL)


OBEC KRZYŻANOWICE (CZ)

Obec Krzyżanowice se nachází v jihozápadní části slezského kraje, na horním toku řeky Odry. Leží u brány sníženiny mezi Sudety a Karpaty, která se nazývá Moravská brána, na jihu Ratibořské kotliny.

Je to jedna z osmi obcí ratibořského okresu. Obec se skládá z 10 starostenství: Bieńkowice, Bolesław, Chałupki, Krzyżanowice (sídlo Magistrátu obce), Nowa Wioska, Owsiszcze, Roszków, Rudyszwałd, Tworków a Zabełków. Vesnice, mají zemědělský charakter.

Většina katastru obce Krzyżanowice se nachází v údolí Odry, západní část obce jsou konce Płaskowyżu Głubczyckiego. Jižní část obce jsou konce Rudyszwałd táhnoucí se Moravskou bránou a vymezují Ostravskou pánev.

Z jihu a na jihozápadě obce hraničí s Českou republiku, na západě sousedí s obcí Krzanowice, na severu s městem Racibórz, a na východě tvoří hranici řeka Odra, která odděluje Krzyżanowice a obce: Lubomia a Gorzyce.

První písemní zmínka o většině vesnic, které tvoří obec Krzyżanowice, pochází z XII-XIV století. Země ratibořské byli součástí ratibořského vévodství Piastů.

V průběhu staletí území obce patřilo střídavě do Polska, Čech, Habsburkům, Prusům, do Německa a od roku 1945 opět do Polska. Díky složité historii této země získala bohatý, multikulturální charakter s prvky polské, české a německé kultury. To se odráží na historických budovách a památkách nacházející se na území obce, kterým věnujeme samostatné místo na této stránce. 

GMINA KRZYŻANOWICE (PL)

Gmina Krzyżanowice położona jest w południowo - zachodniej części województwa śląskiego, w górnym brzegu Odry. Leży u wrót obniżenia między Sudetami a Karpatami, zwanego Bramą Morawską, na południu Kotliny Raciborskiej.

Jest jedną z ośmiu gmin powiatu raciborskiego. W skład gminy wchodzi 10 sołectw: Bieńkowice, Bolesław, Chałupki, Krzyżanowice (z siedzibą Urzędu Gminy), Nowa Wioska, Owsiszcze, Roszków, Rudyszwałd, Tworków i Zabełków. Wsi tworzące gminę Krzyżanowice mają charakter rolniczy.

Obszar administracyjny gminy Krzyżanowice w większości położony jest w dolinie Odry, zachodnia część gminy to krańce Płaskowyżu Głubczyckiego, a południowa część obejmująca Chałupki, Zabełków i Rudyszwałd rozciąga się na przedpolu Bramy Morawskiej i stanowi Kotlinę Ostrawską.

Od strony południowej i południowo - zachodniej gmina graniczy z Republiką Czeską, od zachodu sąsiaduje z gminą Krzyżanowice, od północy z miastem Racibórz, a od wschodu jej granice stanowi rzeka Odra, oddzielająca Krzyżanowice od gmin: Lubomia i Gorzyce.

Pierwsze pisemne wzmianki o większości wsi, wchodzących w skład gminy Krzyżanowice, pochodzą z XII - XIV wieku. Ziemia raciborska wchodziła wówczas w skład piastowskiego księstwa raciborskiego.

Na przestrzeni wieków obszar gminy należał na przemian do polski, Czech, Habsburgów, Prus, Niemiec, a od 1945 roku ponownie do Polski. Złożone dzieje tej ziemi sprawiły, że przybrała ona bogaty, wielokulturowy charakter z elementami kultury polskiej, czeskiej i niemieckiej. Znalazło to swoje odbicie w obiektach historycznych i zabytkowych występujących na terenie gminy, którym zostały poświęcone osobne strony serwisu.

Soubory ke stažení

BIEŃKOWICE-Muzeum kovářství - Kovárna rodiny Sochů CZ-PL Staženo: 961x | 11.12.2017

BOLESŁAW - Sýpky CZ-PL Staženo: 288x | 11.12.2017

CHAŁUPKI -Venkovní centrum pro rekreaci a volný čas CZ-PL Staženo: 609x | 11.12.2017

CHAŁUPKI -Zámek v Chałupkach CZ-PL Staženo: 542x | 11.12.2017

CHAŁUPKI-Hraniční meandry Odry CZ-PL Staženo: 761x | 11.12.2017

KRZYŻANOWICE-Cyklistická stezka CZ-PL Staženo: 285x | 11.12.2017

KRZYŻANOWICE-Lichnovského palác a brána CZ-PL Staženo: 584x | 11.12.2017

KRZYŻANOWICE-Multifunkční hřiště CZ-PL Staženo: 250x | 11.12.2017

NOWA WIOSKA-Lipová alej CZ-PL Staženo: 345x | 11.12.2017

OWSISZCZE + kříž CZ-PL Staženo: 470x | 11.12.2017

ROSZKÓW-Štěrkové rybníky CZ-PL Staženo: 1,026x | 11.12.2017

RUDYSZWAŁD-Kajícný kříž CZ-PL Staženo: 378x | 11.12.2017

TWORKÓW-Farní kostel sv. Petra a Pavla CZ-PL Staženo: 301x | 11.12.2017

TWORKÓW-Kaplička sv. Urbana CZ-PL Staženo: 285x | 11.12.2017

TWORKÓW-Vodní mlýn CZ-PL Staženo: 804x | 11.12.2017

TWORKÓW-Zřícenina hradu CZ-PL Staženo: 770x | 11.12.2017

ZABEŁKÓW-Tenisové kurty CZ-PL Staženo: 347x | 11.12.2017

Stránka

  • 1