Obsah

Participativní rozpočet 2020 - hlasování

V termínu do 15.6.2020 mohli občané obce podávat návrhy na vylepšení naší vesnice v rámci participativního rozpočtu. Doručen byl pouze jeden návrh z řad občanů - Založení květnaté louky na obecních pozemcích. Tím dojde k podpoře biodiverzity krajiny, ve které nyní postupně ubývá hmyzích opylovačů a jiných zvířat. Pomocí takových druhů luk se rovněž může udržet více vody v krajině.

Rada obce Píšť tento návrh projednala a doporučila o návrhu pro založení květnaté louky veřejně hlasovat. Termín, do kdy můžete vážení občané hlasovat, je pondělí 27.7.2020. Bude započítán vždy jeden hlas za jedno popisné číslo v naší obci.

Hlasování provádějte odesláním e-mailu s vyjádřením souhlasu pro Založení květnaté louky v naší obci a uvedením čísla popisného domu hlasujícího v obci, a to na e-mail: pist@pist.cz 

Děkujeme.

 

Participativní rozpočet 2020

Také v letošním roce chceme Vás občany zapojit do rozhodování o využití části peněz z rozpočtu naší obce. Můžete opět navrhovat svá zlepšení veřejného prostoru v již 2. ročníku participativního rozpočtu, v kterém je pro tuto aktivitu připraveno opět 100.000,- Kč.

V loňském roce jste navrhli mnoho zajímavých nápadů. Nejvíce Vašich hlasů pak získal návrh na výsadbu stromořadí okolo silnic. Tento návrh jsme na podzim roku 2019 zrealizovali a doufáme, že se všechny zasazené stromy ujmou. Celkem bylo vysazeno 67 starých odrůd ovocných stromů – jabloní, hrušní, třešní a slivoní. S výsadbou pomáhaly děti z naší základní školy a členové místních spolků: chovatelé, myslivci, zahrádkáři, farní mládež a pracovníci Obce Píšť. Vznikla tak nová stromořadí okolo komunikací směrem na Hůrky, Padol a osazen byl svah hráze „Jarošův dolek“. Rovněž jsme na Vaši žádost doplnili lavičky pro odpočinek – u retenční nádrže nad obcí, u pumptracku a budeme pokračovat ve vytipovaných lokalitách.
Také jiné návrhy, které nevyhrály, ale zaujaly, nezůstanou bez povšimnutí. V rozpočtu na rok 2020 jsou vyčleněny finance na zpevnění chodníku z ul. Hřbitovní k prostřední brance hřbitova. Rovněž úprava svahu na ulici Spojovací bude realizována v letošním roce. I na atrakce pro malé děti snad dojde, neboť obec bude žádat v dotačním programu na obnovení herních prvků v zahradě mateřské školy a následně její zpřístupnění veřejnosti. Děkujeme všem, kteří se v loňském roce zapojili ať už návrhy nebo hlasováním.

Máte-li další nápady na vylepšení naší vesnice, nenechávejte si je pro sebe. Neváhejte a zašlete nám je do 15.6.2020 elektronicky na pist@pist.cz, korespondenčně na adresu obce, případně vhoďte do poštovní schránky obecního úřadu. Návrh musí obsahovat identifikaci navrhovatele a kontakt na něj pro případné upřesnění, konkrétní návrh co, kde, jak by se mělo udělat. Podmínkou je, aby se cenou vešly do 100.000,-Kč a byly realizovány na majetku ve vlastnictví obce a na veřejném prostranství. Zapojit se mohou všichni občané naší obce.

Pokud neznáte ani orientační částku projektu, nezoufejte. Všechny návrhy projde rada obce, posoudí jejich realizovatelnost a vytvoří seznam návrhů pro konečné hlasování. V další fázi budou občané vybírat hlasováním ty projekty, které považují za nejvíce potřebné.  Vítězný návrh (případně více návrhů za nižší cenu) pak bude zrealizován. I nevítězné zajímavé návrhy mohou být zrealizovány.

ZAPOJTE SE! DÁME NA VÁS.

Mgr. Jana Plačková
předsedkyně finančního výboru