Obsah

Participativní rozpočet 2021 - hlasování

V termínu do 31.5.2021 mohli občané obce podávat návrhy na vylepšení naší vesnice v rámci participativního rozpočtu. Doručen byl pouze jeden návrh z řad občanů – Vybudování celoroční hokejové střelnice se syntetickým povrchem sloužící jako náhrada ledu. Cílem je vybudovat na území obce Píšť simulátor hokejové střelby, který by sloužil všem bez výjimek. Jeho využití by bylo celoroční s možností tréningů nejen pro hokejisty, ale také pro florbalisty a jiné sportovní aktivity.

Rada obce Píšť tento návrh projednala a doporučila o návrhu pro vybudování celoroční hokejové střelnice se syntetickým povrchem veřejně hlasovat. Termín, do kdy můžete vážení občané hlasovat, je středa 21.7.2021 do 15:00 hodin. Bude započítán vždy jeden hlas za jedno popisné číslo v naší obci.

Hlasování provádějte odesláním e-mailu s vyjádřením souhlasu pro vybudování celoroční hokejové střelnice v naší obci a uvedením čísla popisného domu hlasujícího v obci, a to na e-mail: pist@pist.cz 

Děkujeme.

Ilustrační snímek celoroční hokejové střelnice:
Celoroční hokejová střelnice

Participativní rozpočet 2021 - podávání návrhů

Také v letošním roce chceme Vás občany zapojit do rozhodování o využití části peněz z rozpočtu naší obce. Můžete opět navrhovat svá zlepšení veřejného prostoru v již 3. ročníku participativního rozpočtu, v kterém je pro tuto aktivitu připraveno opět 100.000,- Kč.

V loňském roce jste navrhli Založení květnaté louky na obecních pozemcích. Tento návrh realizujeme během letošních jarních měsíců z důvodu nejvhodnějšího vyklíčení travních a květinových semen. K založení květnaté louky byly vybrány travnaté pozemky před budovou základní školy. 

Máte-li nápady na vylepšení naší vesnice, nenechávejte si je pro sebe. Neváhejte a zašlete nám je do 31.5.2021 elektronicky na pist@pist.cz, korespondenčně na adresu obce, případně vhoďte do poštovní schránky obecního úřadu. Návrh musí obsahovat identifikaci navrhovatele a kontakt na něj pro případné upřesnění, konkrétní návrh co, kde, jak by se mělo udělat. Podmínkou je, aby se cenou vešly do 100.000,-Kč a byly realizovány na majetku ve vlastnictví obce a na veřejném prostranství. Zapojit se mohou všichni občané naší obce.

Pokud neznáte ani orientační částku projektu, nezoufejte. Všechny návrhy projde rada obce, posoudí jejich realizovatelnost a vytvoří seznam návrhů pro konečné hlasování. V další fázi budou občané vybírat hlasováním ty projekty, které považují za nejvíce potřebné.  Vítězný návrh (případně více návrhů za nižší cenu) pak bude zrealizován. I nevítězné zajímavé návrhy mohou být zrealizovány.

Zapojte se! Dáme na vás.

Obec Píšť