Obsah

Participativní rozpočet 2021

Také v letošním roce chceme Vás občany zapojit do rozhodování o využití části peněz z rozpočtu naší obce. Můžete opět navrhovat svá zlepšení veřejného prostoru v již 3. ročníku participativního rozpočtu, v kterém je pro tuto aktivitu připraveno opět 100.000,- Kč.

V loňském roce jste navrhli Založení květnaté louky na obecních pozemcích. Tento návrh realizujeme během letošních jarních měsíců z důvodu nejvhodnějšího vyklíčení travních a květinových semen. K založení květnaté louky byly vybrány travnaté pozemky před budovou základní školy. 

Máte-li nápady na vylepšení naší vesnice, nenechávejte si je pro sebe. Neváhejte a zašlete nám je do 31.5.2021 elektronicky na pist@pist.cz, korespondenčně na adresu obce, případně vhoďte do poštovní schránky obecního úřadu. Návrh musí obsahovat identifikaci navrhovatele a kontakt na něj pro případné upřesnění, konkrétní návrh co, kde, jak by se mělo udělat. Podmínkou je, aby se cenou vešly do 100.000,-Kč a byly realizovány na majetku ve vlastnictví obce a na veřejném prostranství. Zapojit se mohou všichni občané naší obce.

Pokud neznáte ani orientační částku projektu, nezoufejte. Všechny návrhy projde rada obce, posoudí jejich realizovatelnost a vytvoří seznam návrhů pro konečné hlasování. V další fázi budou občané vybírat hlasováním ty projekty, které považují za nejvíce potřebné.  Vítězný návrh (případně více návrhů za nižší cenu) pak bude zrealizován. I nevítězné zajímavé návrhy mohou být zrealizovány.

Zapojte se! Dáme na vás.

Obec Píšť