Obsah

Zaměstnavatel může zaměstnanci cokoliv srážet ze mzdy jen pokud se na tom se zaměstnancem písemně dohodl; srážky ze mzdy může dále zaměstnavatel provádět v případech, které jsou vymezeny zákonem, zejména zákoníkem práce. Splátky úvěru lze srážet ze mzdy jen na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.