Obsah

Rozpočet Píšť

Schválený rozpočet 68 844 295 Kč
Upravený rozpočet 69 124 026 Kč
Skutečné plnění 16 209 843 Kč
Plnění 23,45 %
Schválený rozpočet 77 674 434 Kč
Upravený rozpočet 77 954 165 Kč
Skutečné čerpání 21 461 466 Kč
Čerpání 27,53 %
sestaveno ke dni 31. 5. 2022

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet obce Píšť na rok 2022 Staženo: 93x | 17.03.2022

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu obce 2023-2026 Staženo: 90x | 17.03.2022

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh Rozpočtu obce na rok 2022 Staženo: 79x | 14.02.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 3/2022 Staženo: 39x | 11.08.2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022 Staženo: 49x | 18.07.2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022 Staženo: 73x | 18.05.2022

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu - text Staženo: 112x | 12.07.2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 Staženo: 53x | 12.07.2022

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet obce za rok 2021 Staženo: 60x | 12.07.2022

Schválený závěrečný účet obce - text Staženo: 50x | 12.07.2022

Rozpočty - Rozbor hospodaření

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021 Staženo: 47x | 12.07.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Staženo: 41x | 12.07.2022

Příloha k závěrečnému účtu Staženo: 79x | 12.07.2022

Rozvaha Obce Píšť Staženo: 76x | 12.07.2022

Výkaz FIN 1-12 2021 Staženo: 69x | 12.07.2022

Inventarizační zpráva za rok 2021 Staženo: 64x | 12.07.2022

Výkaz zisků a ztrát Staženo: 71x | 12.07.2022