Obsah

Rozpočet Píšť

Schválený rozpočet 157 598 359 Kč
Upravený rozpočet 157 731 722 Kč
Skutečné plnění 32 605 294 Kč
Plnění 20,67 %
Schválený rozpočet 180 500 860 Kč
Upravený rozpočet 180 634 223 Kč
Skutečné čerpání 47 319 032 Kč
Čerpání 26,20 %
sestaveno ke dni 31. 5. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet obce na rok 2020 Staženo: 70x | 29.01.2020

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled Rozpočtu obce 2020 - 2023 Staženo: 63x | 29.01.2020

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh Rozpočtu obce na rok 2020 Staženo: 58x | 29.01.2020

Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria

Rozpočtové provizorium obce na rok 2020 Staženo: 62x | 29.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 1/2020 Staženo: 24x | 12.06.2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020 Staženo: 36x | 12.06.2020

Rozpočtové opatření č. 8/2019 Staženo: 60x | 29.01.2020

Rozpočtové opatření č. 7/2019 Staženo: 60x | 29.01.2020

Rozpočtové opatření č. 6/2019 Staženo: 50x | 29.01.2020

Rozpočtové opatření č. 5/2019 Staženo: 55x | 29.01.2020

Rozpočtové opatření č. 4/2019 Staženo: 67x | 29.01.2020

Rozpočtové opatření č. 3/2019 Staženo: 51x | 29.01.2020

Rozpočtové opatření č. 2/2019 Staženo: 73x | 29.01.2020

Rozpočtové opatření č. 1/2019 Staženo: 62x | 29.01.2020

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu obce Píšť za rok 2019 Staženo: 50x | 21.05.2020

Návrh závěrečného účtu obce Píšť za rok 2019 - text Staženo: 41x | 21.05.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Závěrečný účet obce za rok 2019 Staženo: 23x | 26.06.2020

Závěrečný účet obce za rok 2019 - text Staženo: 24x | 26.06.2020

Rozpočty - Rozbor hospodaření

Rozvaha Obce Píšť 12-2019 Staženo: 35x | 21.05.2020

Výkaz zisků a ztráty Obce Píšť 12-2019 Staženo: 33x | 21.05.2020

Příloha Obec Píšť 12-2019 Staženo: 36x | 21.05.2020

Výkaz FIN 1-12_2019 Staženo: 35x | 21.05.2020

Finanční vypořádání dotací poskytnutých prostřednictvím kraje Staženo: 32x | 21.05.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Staženo: 32x | 21.05.2020

Inventarizační zpráva za rok 2019 Staženo: 38x | 21.05.2020