Obsah

Rozpočet Píšť

Schválený rozpočet 74 324 728 Kč
Upravený rozpočet 74 943 390 Kč
Skutečné plnění 19 835 528 Kč
Plnění 26,47 %
Schválený rozpočet 94 772 510 Kč
Upravený rozpočet 95 435 632 Kč
Skutečné čerpání 38 746 984 Kč
Čerpání 40,60 %
sestaveno ke dni 30. 6. 2021

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet obce Píšť na rok 2021 Staženo: 71x | 01.04.2021

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2022 - 2025 Staženo: 58x | 12.03.2021

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu obce 2022-2025 Staženo: 59x | 01.04.2021

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 Staženo: 70x | 12.03.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č.1-2021 Staženo: 42x | 07.07.2021

Rozpočtové opatření č.2-2021 Staženo: 32x | 07.07.2021

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu obce Píšť za rok 2020 - text Staženo: 19x | 02.07.2021

Návrh závěrečného účtu obce Píšť za rok 2020 výdaje Staženo: 19x | 02.07.2021

Návrh závěrečného účtu obce Píšť za rok 2020 příjmy Staženo: 17x | 02.07.2021

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet obce za rok 2020 Staženo: 29x | 07.07.2021

Rozpočty - Schválený závěrečný účet - text Staženo: 30x | 07.07.2021

Rozpočty - Rozbor hospodaření

Rozvaha Obce Píšť Staženo: 34x | 07.07.2021

Výkaz zisků a ztrát Staženo: 47x | 07.07.2021

Příloha k závěrečnému účtu Staženo: 39x | 07.07.2021

Výkaz FIN 1-12 2020 Staženo: 37x | 07.07.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Staženo: 37x | 07.07.2021

Inventarizační zpráva za rok 2020 Staženo: 35x | 07.07.2021