Obsah

Rozpočet Píšť

Schválený rozpočet 157 598 359 Kč
Upravený rozpočet 157 621 222 Kč
Skutečné plnění 29 409 849 Kč
Plnění 18,66 %
Schválený rozpočet 180 500 860 Kč
Upravený rozpočet 180 523 723 Kč
Skutečné čerpání 45 467 150 Kč
Čerpání 25,19 %
sestaveno ke dni 30. 4. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet obce na rok 2020 Staženo: 37x | 29.01.2020

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled Rozpočtu obce 2020 - 2023 Staženo: 37x | 29.01.2020

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh Rozpočtu obce na rok 2020 Staženo: 31x | 29.01.2020

Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria

Rozpočtové provizorium obce na rok 2020 Staženo: 35x | 29.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 8/2019 Staženo: 32x | 29.01.2020

Rozpočtové opatření č. 7/2019 Staženo: 36x | 29.01.2020

Rozpočtové opatření č. 6/2019 Staženo: 28x | 29.01.2020

Rozpočtové opatření č. 5/2019 Staženo: 28x | 29.01.2020

Rozpočtové opatření č. 4/2019 Staženo: 27x | 29.01.2020

Rozpočtové opatření č. 3/2019 Staženo: 29x | 29.01.2020

Rozpočtové opatření č. 2/2019 Staženo: 31x | 29.01.2020

Rozpočtové opatření č. 1/2019 Staženo: 37x | 29.01.2020

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu obce Píšť za rok 2019 Staženo: 4x | 21.05.2020

Návrh závěrečného účtu obce Píšť za rok 2019 - text Staženo: 4x | 21.05.2020

Návrh Závěrečného účtu obce Píšť za r. 2018 - text Staženo: 39x | 29.01.2020

Návrh Závěrečného účtu obce Píšť za r. 2018 Staženo: 30x | 29.01.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Závěrečný účet obce za rok 2018 Staženo: 33x | 29.01.2020

Rozpočty - Rozbor hospodaření

Rozvaha Obce Píšť 12-2019 Staženo: 3x | 21.05.2020

Výkaz zisků a ztráty Obce Píšť 12-2019 Staženo: 3x | 21.05.2020

Příloha Obec Píšť 12-2019 Staženo: 3x | 21.05.2020

Výkaz FIN 1-12_2019 Staženo: 3x | 21.05.2020

Finanční vypořádání dotací poskytnutých prostřednictvím kraje Staženo: 3x | 21.05.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Staženo: 5x | 21.05.2020

Inventarizační zpráva za rok 2019 Staženo: 3x | 21.05.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Staženo: 32x | 29.01.2020

Inventarizační zpráva za rok 2018 Staženo: 40x | 29.01.2020

Výkaz FIN Staženo: 39x | 29.01.2020

Příloha Obec Píšť 12 2018 Staženo: 36x | 29.01.2020

Výkaz zisku a ztráty Obec Píšť 12 2018 Staženo: 34x | 29.01.2020

Rozvaha Obce Píšť 12-2018 Staženo: 32x | 29.01.2020