Obsah

Rozpočet Píšť

Schválený rozpočet 157 598 359 Kč
Upravený rozpočet 160 844 222 Kč
Skutečné plnění 74 816 678 Kč
Plnění 46,51 %
Schválený rozpočet 180 500 860 Kč
Upravený rozpočet 183 746 723 Kč
Skutečné čerpání 101 377 838 Kč
Čerpání 55,17 %
sestaveno ke dni 31. 8. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet obce na rok 2020 Staženo: 114x | 29.01.2020

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled Rozpočtu obce 2020 - 2023 Staženo: 94x | 29.01.2020

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh Rozpočtu obce na rok 2020 Staženo: 98x | 29.01.2020

Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria

Rozpočtové provizorium obce na rok 2020 Staženo: 96x | 29.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 1/2020 Staženo: 58x | 12.06.2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020 Staženo: 70x | 12.06.2020

Rozpočtové opatření č. 8/2019 Staženo: 94x | 29.01.2020

Rozpočtové opatření č. 7/2019 Staženo: 90x | 29.01.2020

Rozpočtové opatření č. 6/2019 Staženo: 86x | 29.01.2020

Rozpočtové opatření č. 5/2019 Staženo: 91x | 29.01.2020

Rozpočtové opatření č. 4/2019 Staženo: 104x | 29.01.2020

Rozpočtové opatření č. 3/2019 Staženo: 87x | 29.01.2020

Rozpočtové opatření č. 2/2019 Staženo: 107x | 29.01.2020

Rozpočtové opatření č. 1/2019 Staženo: 96x | 29.01.2020

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu obce Píšť za rok 2019 Staženo: 83x | 21.05.2020

Návrh závěrečného účtu obce Píšť za rok 2019 - text Staženo: 91x | 21.05.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Závěrečný účet obce za rok 2019 Staženo: 57x | 26.06.2020

Závěrečný účet obce za rok 2019 - text Staženo: 82x | 26.06.2020

Rozpočty - Rozbor hospodaření

Rozvaha Obce Píšť 12-2019 Staženo: 69x | 21.05.2020

Výkaz zisků a ztráty Obce Píšť 12-2019 Staženo: 66x | 21.05.2020

Příloha Obec Píšť 12-2019 Staženo: 71x | 21.05.2020

Výkaz FIN 1-12_2019 Staženo: 67x | 21.05.2020

Finanční vypořádání dotací poskytnutých prostřednictvím kraje Staženo: 70x | 21.05.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Staženo: 68x | 21.05.2020

Inventarizační zpráva za rok 2019 Staženo: 77x | 21.05.2020