Obsah

Veřejnoprávní smlouvy


Zveřejnění veřejnoprávních smluv v souladu s §10d zákona č. 24/2015, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - ŘKF Píšť Staženo: 32x | 01.04.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - SDH Píšť Staženo: 26x | 01.04.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - TJ SLAVIA Píšť Staženo: 29x | 01.04.2021

2020

Veřejnoprávní smlouva č.10-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 159x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.11-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 114x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.12-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 117x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.13-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 111x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.14-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 119x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SDH Píšť Staženo: 118x | 11.03.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Slavia Píšť Staženo: 105x | 11.03.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - ŘKF Staženo: 99x | 11.03.2020

Veřejnoprávní smlouva č.15-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 44x | 14.01.2021

Veřejnoprávní smlouva č.16-2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 40x | 14.01.2021

Veřejnoprávní smlouva č.17-2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 44x | 14.01.2021

Veřejnoprávní smlouva č.18-2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 46x | 14.01.2021

Veřejnoprávní smlouva č.19-2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 47x | 14.01.2021

Veřejnoprávní smlouva č.20-2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 43x | 14.01.2021

Veřejnoprávní smlouva č.21-2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 38x | 14.01.2021

Veřejnoprávní smlouva č.22-2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 43x | 14.01.2021

Veřejnoprávní smlouva č.23-2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 41x | 14.01.2021

Stránka