Obsah

Aktuality

 

Zprávy

Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě ČEZ Distribuce - minimanuál pro veřejnost

Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě ČEZ Distribuce - minimanuál pro veřejnost celý text

ostatní | 24. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Očkování psů v areálu chovatelské chaty

Očkování psů v areálu chovatelské chaty v Píšti se koná v sobotu 5.5.2018 od 9:00 do 10:00 hodin. celý text

ostatní | 24. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Upozornění o dočasném omezení užívání pitné vody z obecního vodovodu v obci Píšť

Upozornění o dočasném omezení užívání pitné vody z obecního vodovodu v obci Píšť v období od 13.04.2018 do 13.07.2018 celý text

ostatní | 20. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Kulturní akce na Hlučínsku v roce 2018

Kulturní akce na Hlučínsku v roce 2018 celý text

ostatní | 9. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Elektronický dotazník zlepšení sociálních služeb a souvisejících aktivit na Hlučínsku - východ

Elektronický dotazník zlepšení sociálních služeb a souvisejících aktivit na Hlučínsku - východ celý text

ostatní | 29. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Ordinace praktického lékaře

Ordinace praktického lékaře celý text

ostatní | 13. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Opavský přírodovědný zpravodaj

Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku. celý text

ostatní | 4. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Výzva občanům k průjezdnosti komunikací a parkování vozidel v obci


ostatní | 4. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Smlouva o odvádění odpadních vod tlakovou splaškovou kanalizací pro veřejnou potřebu

Více informací v záložce Odkanalizování obce - Tlaková splašková kanalizace obce Píšť. celý text

ostatní | 24. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Vyjádření Redakční rady Zpravodaje obce Píšť k nařčení z cenzury

Více informací v záložce Zpravodaj obce Píšť celý text

ostatní | 28. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Preventivní kampaň České asociace hasičských důstojníků

Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje realizuje preventivní kampaň pro zvýšení povědomí občanů o možnostech ochrany před nebezpečnými plyny a požáry. Informace pro občany k této kampani jsou zveřejněny v příloze. celý text

ostatní | 24. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Povinnost třídit Biologicky rozložitelný komunální odpad

Povinnost třídit Biologicky rozložitelný komunální odpad celý text

ostatní | 1. 4. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Sběr tabulového skla firmou OZO Ostrava - okenní a dveřní tabule

V rámci systému třídění odpadu skla firma OZO Ostrava oznamuje všem občanům, že do zelených nádob umístěných v naší obci je možné rovněž vkládat i tabulové sklo z oken a dveří. Více informací je uvedeno v příloze. celý text

ostatní | 3. 3. 2014 | Autor: Správce Webu
CzechPoint

Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Projekt Czech POINT na Obecním úřadě v Píšti. celý text

ostatní | 21. 5. 2008 | Autor: Správce Webu