Obsah

Aktuality

 

Zprávy

Omezení vjezdu do ulic Lomená a Slunečná

Oznámení občanům bydlících na ulicích Lomená a Slunečná v souvislosti s odkanalizováním obce Píšť. celý text

ostatní | 25. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Poznávání Hlučínska a polských gmin

Sdružení obcí Hlučínska a polské gminy Kietrz a Krzanowice vyhlašují ve dnech 1.7. - 31.8.2019 soutěž Poznávání Hlučínska a polských gmin. celý text

ostatní | 19. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámení o sledování studní a budov v trase stavby tlakové kanalizace

Oznámení o sledování studní a budov v trase stavby tlakové kanalizace celý text

ostatní | 12. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Plánovaná rekonstrukce komunikace „Rakowiec“ v k.ú. Šilheřovice

Plánovaná rekonstrukce komunikace „Rakowiec“ v k.ú. Šilheřovice v období od 10.6. - 10.8.2019 celý text

ostatní | 4. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dvou dnech - v pátek
24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8:00 do 14:00 hodin celý text

ostatní | 22. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Sdělení občanům o částečné uzavírce a přemístění autobusové zastávky Chuchelná-obecní úřad

Sdělení Obce Chuchelná o částečné uzavírce komunikace a přemístění autobusové zastávky Chuchelná - obecní úřad na zastávku Chuchelná - železniční stanice v termínu od 13.5.2019 do 30.9.2019. celý text

ostatní | 13. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Informace Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj vztahující se k placení daně z nemovitých věcí

Informace Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj vztahující se k placení daně z nemovitých věcí. K využívání těchto služeb se občané mohou přihlašovat už nyní, tak aby tuto službu mohli využívat již za toto zdaňovací období. celý text

ostatní | 2. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Výběrové řízení vyhlášené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje na poskytnutí zdravotní péče v oboru všeobecné praktické lékařství, ambulantní péče

Výběrové řízení vyhlášené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje na poskytnutí zdravotní péče v oboru všeobecné praktické lékařství, ambulantní péče. celý text

ostatní | 2. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Kalendář akcí na Hlučínsku 2019

Kalendář akcí na Hlučínsku v roce 2019 celý text

ostatní | 15. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Vítání občánků - informace

Vítání občánků
Tradiční slavnostní obřad vítání občánků připravujeme na neděli 12. května 2019 v 10:00 hodin v Kulturním centru obce Píšť. Připomínáme rodičům, kterým se narodilo miminko, nebo se ještě narodí a matka dítěte má v obci Píšť trvalý pobyt, pokud tak již neučinili, nechť se neprodleně dostaví na obecní úřad s rodným listem a svým občanským průkazem k zaevidování dítěte do evidence obyvatel obce Píšť.
Rodiče narozených dětí se na vítání občánků musí přihlásit, a to v souladu s ustanovením zákona č. 59/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
Formulář přihlášky si mohou rodiče stáhnout v příloze tohoto oznámení, nebo si jej mohou vyzvednout na matrice Obecního úřadu Píšť. Rodiče zaevidovaných a přihlášených dětí obdrží na slavnostní obřad pozvánku.
Bližší informace obdržíte na matrice na tel. č. 595 055 943 nebo elektronicky na adrese matrika@pist.cz.
celý text

ostatní | 8. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Anketa zájmu o bezúročnou půjčku na výměnu nevyhovujícího kotle na pevná paliva v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací

V souvislosti s připravovanou 3. výzvou kotlíkových dotací pro domácnosti v Moravskoslezském kraji vyhlásil Státní fond životního prostředí ČR výzvu č.1/2019 - Bezúročné půjčky na výměnu kotlů pro domácnosti. celý text

ostatní | 29. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
EKOLAMP - informování spotřebitelů 1

EKOLAMP - informování spotřebitelů

EKOLAMP - informování spotřebitelů celý text

ostatní | 28. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Veřejná plnicí stanice CNG a elektronabíjení v Hlučíně

Samoobslužná plnící stanice CNG a rychlonabíjecí stanice elektromobilů v Hlučíně je nově otevřená. celý text

ostatní | 11. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Klub seniorů Píšť, z.s.

Klub seniorů Píšť, z.s.
Vážení občané, senioři,
30. ledna 2019 byl v obci Píšť založen Klub seniorů Píšť, z.s. Do tohoto klubu se může přihlásit každý, kdo je trvale bytem v obci Píšť a je poživatelem starobního nebo plného invalidního důchodu a má zájem se setkávat, sportovat, navštěvovat zajímavá místa a kulturní představení, tvořit, ale i aktivně odpočívat.
Podmínkou členství v klubu je podání písemné přihlášky, přihlásit se můžete kdykoliv. Formulář přihlášky si můžete vyzvednout na obecním úřadě a vyplněnou přihlášku můžete vhodnit do schránky obecního úřadu. Členský příspěvek činí 300,- Kč za rok.
celý text

ostatní | 6. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Tříkrálová sbírka 2019 - výsledky koledování část Hlučínsko

Obyvatelé Hlučínska darovali v Tříkrálové sbírce rekordní částku celý text

ostatní | 16. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Informace Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj k povinnostem občanů při podávání přiznání k dani z nemovitých věcí

Informace Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj k povinnostem občanů při podávání přiznání k dani z nemovitých věcí celý text

ostatní | 8. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení místního rozhlasu na webových stránkách obce

Vážení občané,
pokud nejste v průběhu dne doma, či nemáte dobrou slyšitelnost místního rozhlasu, tak právě pro Vás je vytvořena složka na webových stránkách obce pod názvem „Hlášení místního rozhlasu“, kde si budete moci přečíst denní hlášení.
Občané, kteří mají zájem dostávat informace o důležitých hlášeních místního rozhlasu
prostřednictvím krátkých zpráv (SMS) e-mailem nebo přes Facebook, se mohou registrovat na http://pist.hlasenirozhlasu.cz, kde kliknete na tlačítko „Odebírat“ a zaregistrujte se:
- přes Facebook – vyhledejte Obec Píšť a přidejte si tuto stránku k oblíbeným
- pošlete SMS ve tvaru - PIST JMENO PRIJMENI E-MAIL na tel. číslo 774 724 136
- dostavte se na obecní úřad, kde vyplníte písemnou přihlášku k odběru hlášení (v případě potřeby Vám poradíme, nebo s registrací pomůžeme)
Služba je pro všechny zcela zdarma. Informování bude o důležitých zprávách (vyhlášení bezpečnostních opatření, upozornění na opravy inženýrských sítí, odstávka vody, elektrické energie, avíza o pořádání společenský, kulturních a sportovních akcí, svolání zastupitelstva obce, apod.).

celý text

ostatní | 5. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Nabídka výuky výtvarného vzdělání - ZUŠ Hlučín

Výtvarný obor ZUŠ Hlučín nabízí na své pobočce v Základní škole Píšť výtvarné vzdělání široké dětské populaci od 6 do 18 let. Bližší informace jsou uvedeny v příloze. celý text

ostatní | 10. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámení k zásobování obce pitnou vodou

Oznamujeme všem občanům, že obec Píšť v současné době pro zásobování pitnou vodou využívá dva zdroje vody, a to stávající hlubinný vrt vody HV2 a ostravský oblastní vodovod, na který obec Píšť je již napojena. Přechodný nedostatek pitné vody v naší obci tedy pominul. celý text

ostatní | 9. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Řidičské průkazy nově od 1.7.2018

Kde si můžete vyřídit řidičský průkaz. celý text

ostatní | 2. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání občanských průkazů celý text

ostatní | 15. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě ČEZ Distribuce - minimanuál pro veřejnost

Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě ČEZ Distribuce - minimanuál pro veřejnost celý text

ostatní | 24. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Opavský přírodovědný zpravodaj

Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku. Měsíční čísla zpravodaje jsou v souborech ke stažení. celý text

ostatní | 4. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Smlouva o odvádění odpadních vod tlakovou splaškovou kanalizací pro veřejnou potřebu

Více informací v záložce Odkanalizování obce - Tlaková splašková kanalizace obce Píšť. celý text

ostatní | 24. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Preventivní kampaň České asociace hasičských důstojníků

Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje realizuje preventivní kampaň pro zvýšení povědomí občanů o možnostech ochrany před nebezpečnými plyny a požáry. Informace pro občany k této kampani jsou zveřejněny v příloze. celý text

ostatní | 24. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Povinnost třídit Biologicky rozložitelný komunální odpad

Povinnost třídit Biologicky rozložitelný komunální odpad celý text

ostatní | 1. 4. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Sběr tabulového skla firmou OZO Ostrava - okenní a dveřní tabule

V rámci systému třídění odpadu skla firma OZO Ostrava oznamuje všem občanům, že do zelených nádob umístěných v naší obci je možné rovněž vkládat i tabulové sklo z oken a dveří. Více informací je uvedeno v příloze. celý text

ostatní | 3. 3. 2014 | Autor: Správce Webu
CzechPoint

Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Projekt Czech POINT na Obecním úřadě v Píšti. celý text

ostatní | 21. 5. 2008 | Autor: Správce Webu