Obsah

Zprávy

Plán prací na stavbě tlakové kanalizace - 8.týden

Plán prací na stavbě tlakové kanalizace - 8.týden celý text

ostatní | 17. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Plán prací na stavbě tlakové kanalizace - 6.týden

Plán prací na stavbě tlakové kanalizace - 6.týden celý text

ostatní | 3. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Tříkrálová sbírka - výsledky koledování v roce 2020 1

Tříkrálová sbírka - výsledky koledování v roce 2020

Charita Hlučín děkuje všem za dary a podporu charitního díla. Všem koledníkům obcí a měst Hlučínská děkuje za skvělou spolupráci. celý text

ostatní | 29. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Sbírka pro Diakonii Broumov 1

Sbírka pro Diakonii Broumov

Sbírka pro Diakonii Broumov proběhne v naší obci v kulturním centru v galerii 17. února 2020 v době od 09:00-11:00 h a od 15:00-18:00 hod. a 18. února 2020 v době od 15:00-18:00 hod.
celý text

ostatní | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
plakát akce

Den na lyžích s Moravskoslezským krajem

Den na lyžích s Moravskoslezským krajem celý text

ostatní | 28. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Poděkování občanům obce 1

Děkovný list Mobilního hospice Ondrášek o.p.s.

Poděkování všem, kteří ve sbírce v rámci akce "Živý betlém" přispěli Mobilnímu hospici Ondrášek, o.p.s. celý text

ostatní | 24. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Termín podání přiznání k dani z nemovitosti

Podání přiznání daně z nemovitosti do 31. ledna 2020

Rozšíření úředních hodin na finančním úřadě celý text

ostatní | 24. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámení k tlakové splaškové kanalizaci - stavební připravenost ze strany občanů

Oznámení k tlakové splaškové kanalizaci - stavební připravenost ze strany občanů celý text

ostatní | 22. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Máte platný řidičský průkaz?

Zkontrolujte si platnost svého řidičského oprávnění. celý text

ostatní | 14. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Změny jízdních řádů od 15.12.2019

Změny jízdních řádů k 15.12.2019 - autobusové linky 292, 282, 256 celý text

ostatní | 6. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Informace o změně ceníku Kabelové televize Píšť

Společnost Katro Servis, spol s r.o. informuje uživatele Kabelové televize Píšť o změnách od 1.1.2020 v rámci služby kabelové TV. celý text

ostatní | 25. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Bezpečnostní desatero Hasičského záchranného sboru ČR

Hasičský záchranný sbor České republiky zveřejnil informační leták pro občany "Bezpečnostní desatero". Smyslem informační kampaně je zamezení vysokého počtu požárů v domácnostech, ve snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku. celý text

ostatní | 13. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Lékárna Píšť - provozní doba

Lékárna Píšť provozní doba od října 2019 celý text

ostatní | 4. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Projekt MAS Hlučínsko Rok na vsi

Místní akční skupina Hlučínsko představuje projekt v rámci česko-polské spolupráce ROK NA VSI, který bude probíhat v sérii 10 workshopů od podzimu 2019 do jara 2020. celý text

ostatní | 13. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb v obci Píšť

Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro poskytovatele Všeobecný lékař Brno s.r.o. pro obor všeobecné praktické lékařství s místem poskytování Píšť, Pekařská 200/3, dnem zahájení poskytování služeb od 01.08.2019. celý text

ostatní | 14. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Ordinace praktického lékaře pro dospělé se otevírá v pondělí 5. srpna 2019. celý text

ostatní | 1. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Plán prací stavby "Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť"

Plán prací stavby "Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť" celý text

ostatní | 3. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámení o sledování studní a budov v trase stavby tlakové kanalizace

Oznámení o sledování studní a budov v trase stavby tlakové kanalizace celý text

ostatní | 12. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Vítání občánků - informace

Vítání občánků
Tradiční slavnostní obřad vítání občánků připravujeme na neděli 12. května 2019 v 10:00 hodin v Kulturním centru obce Píšť. Připomínáme rodičům, kterým se narodilo miminko, nebo se ještě narodí a matka dítěte má v obci Píšť trvalý pobyt, pokud tak již neučinili, nechť se neprodleně dostaví na obecní úřad s rodným listem a svým občanským průkazem k zaevidování dítěte do evidence obyvatel obce Píšť.
Rodiče narozených dětí se na vítání občánků musí přihlásit, a to v souladu s ustanovením zákona č. 59/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
Formulář přihlášky si mohou rodiče stáhnout v příloze tohoto oznámení, nebo si jej mohou vyzvednout na matrice Obecního úřadu Píšť. Rodiče zaevidovaných a přihlášených dětí obdrží na slavnostní obřad pozvánku.
Bližší informace obdržíte na matrice na tel. č. 595 055 943 nebo elektronicky na adrese matrika@pist.cz.
celý text

ostatní | 8. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Klub seniorů Píšť, z.s.

Klub seniorů Píšť, z.s.
Vážení občané, senioři,
30. ledna 2019 byl v obci Píšť založen Klub seniorů Píšť, z.s. Do tohoto klubu se může přihlásit každý, kdo je trvale bytem v obci Píšť a je poživatelem starobního nebo plného invalidního důchodu a má zájem se setkávat, sportovat, navštěvovat zajímavá místa a kulturní představení, tvořit, ale i aktivně odpočívat.
Podmínkou členství v klubu je podání písemné přihlášky, přihlásit se můžete kdykoliv. Formulář přihlášky si můžete vyzvednout na obecním úřadě a vyplněnou přihlášku můžete vhodnit do schránky obecního úřadu. Členský příspěvek činí 300,- Kč za rok.
celý text

ostatní | 6. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Hlášení místního rozhlasu na webových stránkách obce

Vážení občané,
pokud nejste v průběhu dne doma, či nemáte dobrou slyšitelnost místního rozhlasu, tak právě pro Vás je vytvořena složka na webových stránkách obce pod názvem „Hlášení místního rozhlasu“, kde si budete moci přečíst denní hlášení.
Občané, kteří mají zájem dostávat informace o důležitých hlášeních místního rozhlasu
prostřednictvím krátkých zpráv (SMS) e-mailem nebo přes Facebook, se mohou registrovat na http://pist.hlasenirozhlasu.cz, kde kliknete na tlačítko „Odebírat“ a zaregistrujte se:
- přes Facebook – vyhledejte Obec Píšť a přidejte si tuto stránku k oblíbeným
- pošlete SMS ve tvaru - PIST JMENO PRIJMENI E-MAIL na tel. číslo 774 724 136
- dostavte se na obecní úřad, kde vyplníte písemnou přihlášku k odběru hlášení (v případě potřeby Vám poradíme, nebo s registrací pomůžeme)
Služba je pro všechny zcela zdarma. Informování bude o důležitých zprávách (vyhlášení bezpečnostních opatření, upozornění na opravy inženýrských sítí, odstávka vody, elektrické energie, avíza o pořádání společenský, kulturních a sportovních akcí, svolání zastupitelstva obce, apod.).

celý text

ostatní | 5. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Řidičské průkazy nově od 1.7.2018

Kde si můžete vyřídit řidičský průkaz. celý text

ostatní | 2. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě ČEZ Distribuce - minimanuál pro veřejnost

Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě ČEZ Distribuce - minimanuál pro veřejnost celý text

ostatní | 24. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Preventivní kampaň České asociace hasičských důstojníků

Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje realizuje preventivní kampaň pro zvýšení povědomí občanů o možnostech ochrany před nebezpečnými plyny a požáry. Informace pro občany k této kampani jsou zveřejněny v příloze. celý text

ostatní | 24. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Povinnost třídit Biologicky rozložitelný komunální odpad

Povinnost třídit Biologicky rozložitelný komunální odpad celý text

ostatní | 1. 4. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Sběr tabulového skla firmou OZO Ostrava - okenní a dveřní tabule

V rámci systému třídění odpadu skla firma OZO Ostrava oznamuje všem občanům, že do zelených nádob umístěných v naší obci je možné rovněž vkládat i tabulové sklo z oken a dveří. Více informací je uvedeno v příloze. celý text

ostatní | 3. 3. 2014 | Autor: Správce Webu
CzechPoint

Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Projekt Czech POINT na Obecním úřadě v Píšti. celý text

ostatní | 21. 5. 2008 | Autor: Správce Webu