Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Bc. Daniel Fichna
Starosta

Novinky

14.08.2019

Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb v obci Píšť

Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro poskytovatele Všeobecný lékař Brno s.r.o. pro obor všeobecné praktické lékařství s místem poskytování Píšť, Pekařská 200/3, dnem zahájení poskytování služeb od 01.08.2019.

Detail Aktuality

14.08.2019

Hlášení místního rozhlasu ze dne 14.08.2019

Vážení občané, informujeme Vás, že ordinace všeobecného praktického lékaře v Píšti nadále přijímá nové pacienty. Upozorňujeme Vás, že poskytovatel zdravotních služeb Všeobecný praktický lékař Brno s.r.o. poskytuje ambulantní péči v obci Píšť na základě pravomocného Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje čj. MSK 98694/2019, kterým mu bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb s formou ambulantní primární péče s místem poskytování zdravotních služeb na adrese Píšť, Pekařská 200/3, dnem zahájení poskytování zdravotních služeb 01. srpna 2019. Tyto informace si můžete ověřit v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb a na webových stránkách obce. Ordinace praktického lékaře v Píšti poskytuje zdravotní služby v souladu s platnými právními předpisy. Informujeme Vás, že ve dnech 20. srpna 2019, 26. srpna 2019, 29.srpna 2019 a 02. září 2019 bude v obci přerušena dodávky elektřiny. Bližší informace naleznete na webových stránkách obce a na webových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Farma Gazda Bohumín bude v pátek 16. srpna 2019 prodávat na prostranství před hasičskou zbrojnicí kuřice před snůškou, chovné kohouty, káčata, husokáčata, krmné směsi a vitamíny pro drůbež. Prodej se uskuteční od 11:20 hod.

Detail Hlášení místního rozhlasu

14.08.2019

Plánované přerušení dodávky elektřiny v obci Píšť v měsíci září 2019

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Píšť dne 02.09.2019

Detail Aktuality

14.08.2019

Plánované přerušení dodávky elektřiny v obci Píšť v měsíci srpnu 2019

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Píšť dne 20. srpna 2019, 26. srpna 2019 a 29. srpna 2019

Detail Aktuality

14.08.2019

Oznámení o dočasném uzavření místní knihovny

Obec Píšť oznamuje občanům, návštěvníkům místní knihovny v Píšti, že z důvodu dočasné pracovní neschopnosti knihovnice bude knihovna ve čtvrtek 15. srpna 2019 uzavřena.

Detail Aktuality