Obsah

Přehled poplatků a plateb

 

Místní poplatek:

a) poplatek za psa - dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, o místních poplatcích
     splatnost do 30.6. kalendářního roku, VS 1431 + číslo popisné domu

b) poplatek za hrobové místo - za jedno hrobové místo 100,- Kč/1 rok
     splatnost do 31.8. každého lichého roku, VS 3632

 

Platby:

a) za odběr vody z obecního vodovodu
     splatnost do 31.3. kalendářního roku (1. pololetí)
     splatnost do 31.8. kalendářního roku (2. pololetí)

Ostatní platby jsou dle platných cenových výměrů Obce Píšť.