Obsah

Starosta obce

 

Bc. Daniel Fichna

Bc. Daniel Fichna
E-mail:
starosta@pist.cz
Tel.: (+420) 595 055 231


Místostarostka

Mgr. Jana Plačková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Plačková
E-mail: zastupce@pist.cz
Tel.: (+420) 595 055 940