Obsah

Veřejnoprávní smlouvy


Zveřejnění veřejnoprávních smluv v souladu s §10d zákona č. 24/2015, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

2017

Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Obce Píšť ze dne 31.08.2017 Staženo: 88x | 31.08.2017

Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Obce Píšť ze dne 9.5.2017 Staženo: 81x | 09.05.2017

Smlouva o poskytnutí účelového finančního daru ze dne 22.02.2017 Staženo: 90x | 22.02.2017

Smlouva o poskytnutí finanční dotace ze dne 22.02.2017 Staženo: 97x | 22.02.2017

Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace ze dne 11.05.2017 Staženo: 89x | 11.05.2017

2016

Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace ze dne 12.02.2016 Staženo: 84x | 12.02.2016

Darovací smlouva ze dne 08.09.2016 Staženo: 86x | 08.09.2016

Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace ze dne 08.09.2016 Staženo: 88x | 08.09.2016

Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace ze dne 20.04.2016 Staženo: 83x | 20.04.2016

Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace ze dne 23.09.2016 Staženo: 89x | 23.09.2016

2015

Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace ze dne 21.12.2015 Staženo: 86x | 21.12.2015

Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace ze dne 08.04.2015 Staženo: 87x | 08.04.2015

Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace ze dne 08.04.2015 Staženo: 92x | 08.04.2015

Smlouva o poskytnutí účelové finanční dotace ze dne 15.06.2015 Staženo: 86x | 16.06.2015

Soubory ke stažení

Zákon 24/2015 Sb. Staženo: 71x | 11.12.2017

2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Staženo: 43x | 14.03.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru Staženo: 41x | 14.03.2018

Stránka

  • 1