Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

Změna jízdních řádů autobusových linek od 14.06.2020

Od 14.06.2020 dochází ke změně jízdních řádů autobusových linek. Další informace získáte na www.kodis.cz. celý text

ostatní | 27. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Plán prací na stavbě tlakové kanalizace - 22.týden

Plán prací na stavbě tlakové kanalizace - 22.týden celý text

ostatní | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Opavice a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Opavice a.s., která se koná dne 25.6.2020 v 16:00 hodin v sídle společnosti. celý text

ostatní | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Plán prací na stavbě tlakové kanalizace - 21.týden

Plán prací na stavbě tlakové kanalizace - 21.týden celý text

ostatní | 18. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Výstava v Muzeu Hlučínska: Kouzlo starých plováren 1

Výstava v Muzeu Hlučínska: Kouzlo starých plováren

Výstava v Muzeu Hlučínska: Kouzlo starých plováren celý text

ostatní | 15. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů

Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci se uskuteční v sobotu 27. června 2020 v době 7:30 - 14:00 hodin. celý text

ostatní | 14. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Informace k neuskutečněnému divadelnímu představení Štěpánkovického ochotnického spolku 1

Informace k neuskutečněnému divadelnímu představení Štěpánkovického ochotnického spolku

Divadelní představení Štěpánkovického ochotnického spolku se neuskuteční ani v náhradním termínu. Peníze za již zakoupené vstupenky budou vráceny na pokladně Obecního úřadu Píšť. celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Participativní rozpočet podruhé

Také v letošním roce chceme Vás občany zapojit do rozhodování o využití části peněz z rozpočtu naší obce. Můžete opět navrhovat svá zlepšení veřejného prostoru v již 2. ročníku participativního rozpočtu, v kterém je pro tuto aktivitu připraveno opět 100.000,- Kč. celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Plán prací na stavbě tlakové kanalizace - 20.týden

Plán prací na stavbě tlakové kanalizace - 20.týden celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Vítání občánků

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že z důvodu nařízení Vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu, spolu s omezením volného pohybu plánované slavnostní „Vítání občánků“ dne 10. května 2020 neproběhne. Tento slavnostní obřad se uskuteční v náhradním termínu dne 6. září 2020 v 10:00 hodin v Kulturním centru obce Píšť. Rodiče dětí s trvalým pobytem na území obce Píšť, které se narodily v roce 2019 obdrží na tuto akci pozvánku.
Děkujeme za pochopení celý text

ostatní | 6. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozvolňování mimořádných opatření

Vláda schválila pravidla rozvolňování mimořádných opatření od 11. května 2020, nouzový stav platí do 17. května 2020. celý text

ostatní | 4. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Havárie na vodovodním řádu

Z důvodu havárie na hlavním vodovodním řádu je provedena odstávka pitné vody, a to na části ulice Na Kaménce, ulici Pod Hrází. Pekařské a na horní části obce od prodejny Tempo až na Pilu. Za vzniklé problémy se omlouvám. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Pošta Píšť - nová provozní doba od 4. května 2020

Česká pošta, s.p. oznamuje změnu provozní doby pobočky v Píšti. Od pondělí 4. května 2020 dochází k obnovení původní provozní doby, ale se změnou, kdy ve čtvrtek bude pobočka v Píšti otevřena od 08:30-14:00 hodin.
celý text

ostatní | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace pro věřící

Veřejné bohoslužby je možné slavit od pátku 24.04.2020 za dodržení těchto pravidel:

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb
(s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;
- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;
- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;
- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase
až do úplného zrušení omezení (8. června).
celý text

ostatní | 24. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Plán prací na stavbě tlakové kanalizace - 17.týden

Plán prací na stavbě tlakové kanalizace - 17.týden celý text

ostatní | 17. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace o konání sňatečných obřadů pro snoubence

Dne 14.4.2020 vláda zveřejnila harmonogram uvolňování opatření ve školách, školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností. Z tohoto harmonogramu plyne, že s účinností od 20.4.2020 bude možno konat svatební obřady do 10 osob.
Harmonogram je dostupný zde https://www.vlada.cz/cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/.

Informace o doporučeném postupu při konání sňatečných obřadů od 20. dubna 2020 naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky
https://www.mvcr.cz/clanek/doporuceni-pro-obce-k-postupu-pro-konani-snatecnych-obradu-od-20-dubna-2020.aspx
V případě jakýchkoliv dotazů mohou snoubenci kontaktovat matriční úřad na t.č. 595 055 943 nebo elektronicky: matrika@pist.cz. celý text

ostatní | 17. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Informace společnosti KatroServis s.r.o. uživatelům Kabelové televize Píšť 1

Informace společnosti KatroServis s.r.o. uživatelům Kabelové televize Píšť

Informace společnosti KatroServis s.r.o. uživatelům Kabelové televize Píšť k přechodu TV signálu na DVB-T2. celý text

ostatní | 16. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Obecní úřad Píšť - úřední hodiny a styk s veřejností od 20. dubna 2020

Ode dne 20. dubna jsou obnoveny úřední hodiny Obecního úřadu Píšť
pondělí 08:00-12:00 hod. 13.00-17:00 hod.
středa 08:00-12:00 hod. 13:00-17:00 hod. celý text

ostatní | 16. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 - informace pro rodiče

Zápis do mateřské školy se uskuteční v termínu od 2. května 2020 do 16. května 2020. celý text

ostatní | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Obecná doporučení pro seniory v době koronavirové pandemie

Obecná doporučení pro seniory v době koronavirové pandemie celý text

ostatní | 10. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Žádost Opavice a.s. občanům naší obce o nevjíždění motorovými vozidly na polnosti v katastru obce

Žádost Opavice a.s. občanům naší obce o nevjíždění motorovými vozidly na polnosti v katastru obce celý text

ostatní | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Projekt Rychlá rada - informace pro podnikatele

Projekt Rychlá rada - aktuální aktivity Moravskoslezského kraje v oblasti podpory podnikání v souvislosti s opatřeními COVID-19 celý text

ostatní | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Velikonoční přání 1

Velikonoční přání

Velikonoční přání občanům obce Píšť celý text

ostatní | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Plán prací na stavbě kanalizace - 15.týden

Plán prací na stavbě kanalizace v obci - 15.týden. celý text

ostatní | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Poděkování švadlenkám za šití roušek 1

Poděkování švadlenkám za šití roušek

Děkujeme všem švadlenkám, které se v naší obci aktivně zapojily do šití roušek. Díky jejich skvělé práci jsme mohli roušky rozdat potřebným. Roušky byly darovány především občanům obce, zaměstnancům obce, prodavačkám v našich obchodech, pacientům Rehabilitačního ústavu v Chuchelné, obyvatelům Domova pro seniory pod Vinnou horou v Hlučíně, zaměstnancům společnosti OZO a mnoha dalším. Kolik bylo rozdáno roušek už nelze ani spočítat. Ti, kteří roušku potřebují, mohou si ji vyzvednout po předchozí telefonické dohodě na obecním úřadě.
Nadále nabízíme pomoc seniorům s nákupem, vyzvednutím léků z lékárny, donáškou obědů apod. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomáhají seniorům v rámci sousedské výpomoci. celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Obec Píšť je realizátorem Místní Agendy 21

Obec Píšť je realizátorem Místní Agendy 21 celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Nakládání s odpadem v době koronavirové pandemie

Nakládání s odpadem v době koronavirové pandemie celý text

ostatní | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Omezení provozu autobusových linek 256, 285 a 292

Od 01.04.2020 dochází k omezení provozu autobusových linek dle výlukových jízdních řádů. Více informací získáte na https://www.kodis.cz/cz/dopravni-infocentra/jizdni-rady/linky/34/primestske-autobusy.html
celý text

ostatní | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Usnesení vlády České republiky č. 140 - 142 o přijetí krizových opatření

Usnesení vlády České republiky č. 140 - 142 ze dne 30.3.2020 o přijetí krizových opatření. celý text

ostatní | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Plán prací na stavbě kanalizace 14.týden

Plán prací na stavbě kanalizace 14.týden celý text

ostatní | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 4
poslední