Obsah

Informace o obci

Tradice


Tradicí obce Píšť se stala každoroční srpnová pouť k sv. Vavřinci, tzv. "Píšťský odpust", na který se sjíždějí známí, rodáci a návštěvníci z širokého okolí i ze zahraničí - příbuzní z Německa, Polska.

Po dobu celého týdne okolo 10. srpna probíhá v Píšti řada odpustových akcí. Mezi nejznámější patří noční karnevaly místní TJ SLAVIE Píšť, odpustová veselice s tanci na veřejných prostranstvích, velký odpustový ohňostroj, kolotoče, atrakce, Poodpustové pondělí apod.

Slavnostní odpustová mše se koná v kostele sv. Vavřince v neděli za účasti kněží z Česka i Polska.

Další tradicí se stává jarní noční soutěž hasičských družstev, která se koná za velké účasti hasičů i návštěvníků v okolí hasičské zbrojnice.

V rámci česko-polské příhraniční spolupráce probíhá každoročně na minigolfu u koupaliště v Píšti mezinárodní turnaj v minigolfu. 

Na obecním úřadě se koná tradiční slavnostní "Vítání dětí do života" se zápisem do pamětní knihy obce; do pamětní knihy se podepisují také občané, kteří dosáhli významného životního jubilea 80, 85 a více let.

Občerstvení a posezení v příjemném prostředí s výbornou kuchyní poskytují ve vesnici tři restaurace, tři pohostinství a další drobná soukromá občerstvení.

Vesnice se může pochlubit vyhlášenou soukromou pekárnou, která mimo jiné peče tradiční "píšťské svatební koláče", vyhledávané lidmi z celého regionu.