Obsah

Místní Agenda 21

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

MA 21 je časově náročný proces, který prostřenictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všeh dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy a životy ostatních.

Mnohé z aktivit a programů směřujících ke zlepšení kvality života a životního prostředí ve městech (obcích) regionech by se daly nazvat  MA21. Jednotlivé činnosti musí být ovšem součástí dlouhodobé, jasně stanovené a veřejností přijaté strategie udržitelného rozvoje. MA 21 může iniciovat kdokoliv (místní správa, neziskové organizace, škola i jednotlivci). Iniciační skupina by měla zapojit co největší množství obyvatel ke tvorbě akčního plánu, který musí být následně zaštítěn politicky.

https://ma21.cenia.cz/

 

Kontakty:
politik Místní agendy 21: Bc. Daniel Fichna, starosta obce, starosta@pist.cz
koordinátor Místní agendy 21: Petr Skiba, pozemky@pist.cz

 

Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím MA21

Výpis z usnesení ZO Píšť - schválení deklarace a pověření odpovědného politika MA21

Výpis z usnesení RO - jmenování koordinátora a komise pro MA21

Akční plán zlepšování procesu Místní Agendy 21 v obci Píšť
Schválený plán zlepšování.pdf (151.64 kB)

Obec Píšť je realizátorem Místní Agendy 21.pdf (139.4 kB)