Obsah

Odkanalizování obce

Rada obce Píšť na 73. schůzi konané dne 24.5.2021 schválila znění Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi provozovatelem vodovodu a oddílné kanalizace (Obec Píšť) a odběratelem (vlastník stavby nebo pozemku připojené na vodovod a na kanalizaci pro veřejnou potřebu). Předmětem smlouvy je závazek provozovatele vodovodu dodávat za podmínek smlouvy odběrateli vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádět odpadní vody kanalizací pro veřejnou potřebu. Odběratel se zavazuje za poskytnuté plnění zaplatit provozovateli vodovodu a kanalizace za podmínek této smlouvy vodné a stočné dle platného cenového výměru Obce Píšť.

 

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod 2021 (224.47 kB)

Cenový výměr Obce Píšť č. 18/2021, kterým se stanoví cena stočného v obci Píšť pro oddílnou kanalizaci
Cenový výměr Obce Píšť 18-2021.pdf (100.09 kB)

 

 

 

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum území obce Píšť


Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum vybraných 8 lokalit na území obce Píšť byl realizován formou GREEN GAS DPB, a.s. ve dnech 12. - 13.5.2016 za účelem posouzení možnosti vybudování gravitační splaškové kanalizace.

Soubory ke stažení

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum Staženo: 2,171x | 13.12.2017

Stránka

  • 1