Obsah

Odkanalizování obce

Rada obce Píšť na 75. schůzi konané dne 10.5.2017 schválila znění Smlouvy o odvádění odpadních vod, uzavřené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, mezi smluvními stranami: dodavatelem, vlastníkem a provozovatelem – Obec Píšť a odběratelem – vlastník nemovitostí připojené na řad tlakové kanalizace. Předmětem smlouvy je úprava vztahů, práv a povinností mezi dodavatelem a odběratelem při odvádění splaškových odpadních vod odběratele kanalizací a jejich čištění na čistírně odpadních vod.

Smlouva o odvádění odpadních vod.pdf (255.39 kB)

 

Oznámení o sledování studní a budov v trase stavby tlakové kanalizace.pdf (252.79 kB)

STUDIE - Posouzení možnosti gravitačního odkanalizování obce Píšť


Vážení spoluobčané, představujeme Vám, zpracovanou STUDII  Posouzení možnosti gravitačního odkanalizování obce Píšť, kterou zpracovala na základě uzavřené Smlouvy o dílo projekční kancelář IGEA, s. r. o., Na Valše 3, 702 95 Ostrava. Projekční firma byla vybrána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Usnesením RO č. 31/II.2./2015 ze dne 09.07.2015.

Soubory ke stažení

Hlavička Staženo: 280x | 13.12.2017

Seznam Staženo: 265x | 13.12.2017

situace_kanalizace_5000 Staženo: 300x | 13.12.2017

Stoka_1 Staženo: 343x | 13.12.2017

Stoka_5 Staženo: 254x | 13.12.2017

Stoka_7 Staženo: 263x | 13.12.2017

Stoka_10 Staženo: 258x | 13.12.2017

Stoka_11-3 Staženo: 260x | 13.12.2017

Stoka_15 Staženo: 263x | 13.12.2017

Stoka_20 Staženo: 266x | 13.12.2017

Stoka_20-1 Staženo: 263x | 13.12.2017

Stoka_22 Staženo: 266x | 13.12.2017

Stoka_29 Staženo: 256x | 13.12.2017

Textová část Staženo: 369x | 13.12.2017

Stránka

  • 1