Obsah

Odkanalizování obce

Rada obce Píšť na 73. schůzi konané dne 24.5.2021 schválila znění Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi provozovatelem vodovodu a oddílné kanalizace (Obec Píšť) a odběratelem (vlastník stavby nebo pozemku připojené na vodovod a na kanalizaci pro veřejnou potřebu). Předmětem smlouvy je závazek provozovatele vodovodu dodávat za podmínek smlouvy odběrateli vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádět odpadní vody kanalizací pro veřejnou potřebu. Odběratel se zavazuje za poskytnuté plnění zaplatit provozovateli vodovodu a kanalizace za podmínek této smlouvy vodné a stočné dle platného cenového výměru Obce Píšť.

 

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod 2021 (224.47 kB)

Cenový výměr Obce Píšť č. 18/2021, kterým se stanoví cena stočného v obci Píšť pro oddílnou kanalizaci
Cenový výměr Obce Píšť 18-2021.pdf (100.09 kB)

 

 

 

STUDIE - Posouzení možnosti gravitačního odkanalizování obce Píšť


Vážení spoluobčané, představujeme Vám, zpracovanou STUDII  Posouzení možnosti gravitačního odkanalizování obce Píšť, kterou zpracovala na základě uzavřené Smlouvy o dílo projekční kancelář IGEA, s. r. o., Na Valše 3, 702 95 Ostrava. Projekční firma byla vybrána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Usnesením RO č. 31/II.2./2015 ze dne 09.07.2015.

Soubory ke stažení

Hlavička Staženo: 349x | 13.12.2017

Seznam Staženo: 340x | 13.12.2017

situace_kanalizace_5000 Staženo: 400x | 13.12.2017

Stoka_1 Staženo: 443x | 13.12.2017

Stoka_5 Staženo: 346x | 13.12.2017

Stoka_7 Staženo: 342x | 13.12.2017

Stoka_10 Staženo: 345x | 13.12.2017

Stoka_11-3 Staženo: 337x | 13.12.2017

Stoka_15 Staženo: 349x | 13.12.2017

Stoka_20 Staženo: 355x | 13.12.2017

Stoka_20-1 Staženo: 350x | 13.12.2017

Stoka_22 Staženo: 367x | 13.12.2017

Stoka_29 Staženo: 336x | 13.12.2017

Textová část Staženo: 505x | 13.12.2017

Stránka

  • 1