Obsah

Odkanalizování obce

Rada obce Píšť na 73. schůzi konané dne 24.5.2021 schválila znění Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi provozovatelem vodovodu a oddílné kanalizace (Obec Píšť) a odběratelem (vlastník stavby nebo pozemku připojené na vodovod a na kanalizaci pro veřejnou potřebu). Předmětem smlouvy je závazek provozovatele vodovodu dodávat za podmínek smlouvy odběrateli vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádět odpadní vody kanalizací pro veřejnou potřebu. Odběratel se zavazuje za poskytnuté plnění zaplatit provozovateli vodovodu a kanalizace za podmínek této smlouvy vodné a stočné dle platného cenového výměru Obce Píšť.

 

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod 2021 (224.47 kB)

Cenový výměr Obce Píšť č. 18/2021, kterým se stanoví cena stočného v obci Píšť pro oddílnou kanalizaci
Cenový výměr Obce Píšť 18-2021.pdf (100.09 kB)

 

 

 

Technicko - ekonomická studie Odkanalizování obce Píšť


Vážení spoluobčané, představujeme Vám, na základě zastupitelstvem obce schválené Zadávací dokumentace pro posouzení možností odkanalizování obce Píšť možnými metodami kanalizace, včetně přílohy č. 1 (Usnesení ZO č. 15.III.7./2013 ze dne 28.06.2013) a v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo s vítěznou firmou na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění; v souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Směrnicí Obce Píšť č. 1/2012, pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ZO 12/III.3./2012 ze dne 31.10.2012), odbornou vodohospodářskou projekční kanceláří RECProjekt, s. r. o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, zpracovanou dokumentaci:Technicko-ekonomická studie (porovnávací analýza): "Posouzení možností odkanalizování obce Píšť možnými metodami kanalizace".

Soubory ke stažení

Obsah studie Staženo: 420x | 13.12.2017

Textová část Staženo: 1,270x | 13.12.2017

Textová část - přílohy Staženo: 413x | 13.12.2017

Přehledná situace obce Staženo: 459x | 13.12.2017

Situace - varianta A Staženo: 447x | 13.12.2017

Situace - varianta B Staženo: 460x | 13.12.2017

Situace - varianta C Staženo: 424x | 13.12.2017

Inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry obce Staženo: 2,855x | 13.12.2017

Stránka

  • 1