Obsah

Strategický plán obce


Obec Píšť ve spolupráci s organizací Regionalisti Ostrava, o. s. zpracovala strategický plán rozvoje obce na období 2016-2022, ve kterém jsou vyjasněny priority rozvoje obce a rozvrženy jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky.

Strategický plán jako moderní nástroj řízení rozvoje obsahuje dlouhodobé směřování rozvoje obce i krátkodobé cíle v důležitých oblastech života v obci. Mimo jiné je podkladem pro přípravu a změny dokumentů, jimiž se řídí život naší obce (vyhlášky, nařízení, územní plán apod.), projektů a investičních akcí a rozhodování zastupitelstva.

 

Vize Obce Píšť

 

OBEC PÍŠŤ
NAŠE - ZDRAVÁ - OTEVŘENÁ

Píšť je upravená a bezpečná obec s kvalitními podmínkami pro bydlení, práci a trávení volného času občanů všech generací.

Píšť rozvíjí a ohleduplně využívá okolní smíšenou krajinu.

Píšť podporuje svými aktivitami zdravé životní prostředí.

Obecní samospráva profesionálně řídí rozvoj obce, otevřeněn komunikuje, informuje a umožňuje aktivní účast občanů na dění v obci.

Píšť dává příležitosti pro rozvoj komunitního života a podporuje rozvoj služeb a podnikání v obci.

 

 

Stránka

  • 1