Obsah

Územní plán obce


Obec Píšť získala dotaci na realizaci projektu "Zpracování územního plánu obce Píšť" (CZ.1.06/5.3.00/08.07465) na základě úspěšné žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu /IOP/, Prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje, Oblast intervence 5.3 - Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik. Zaměření výzvy 5.3b) - Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Do 30.06.2011 byl v souladu s příslušnou Smlouvou o dílo předán Obci Píšť zhotovitelem návrh "Územního plánu obce Píšť" k dalšímu projednání. Další informace k IOP naleznete na www.strukturalni-fondy.cz/iop

Projekt "Územní plán obce Píšť" byl spolufinancován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Logo

Stránka

  • 1