Obsah

Virtuální panoramata


Projekt nr PL.3.22/3.3.04/14.04415 „Wirtualna panorama partnerskich gmin” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Logo

Šilheřovice


Obec Šilheřovice (CZ)

Obec Šilheřovice se rozkládá na východním okraji Hlučínska u česko-polské státní hranice ve zvlněném terénu Hlučínské pahorkatiny.

Rozloha obce je 2166 ha, žije zde cca 1600 obyvatel.

Obec Šilheřovice sousedí na západě s Hlučínem a Darkovicemi, na severu s Hatí, na severovýchodě za státní hranicí s polskými obcemi Rudyszwald a Chalupki, na východě s Bohumínem a řekou Odrou, na jihovýchodě s Ostravou, a to s jejími městskými částmi Antošovice, Koblov a Petřkovice, na jihu pak pod Černým lesem s Ludgeřovicemi a na jihovýchodě s Markvartovicemi.

První písemnou zprávou o obci Šilheřovice je listina z roku 1377 o rozdělení majetku opavského vévody Mikuláše II. mezi jeho čtyři syny. Tehdy držel Šilheřovice Mikuláš Mšan.

Šilheřovice jsou a i v minulosti byly oblíbeným výletním místem nedaleké průmyslové Ostravy a polského příhraničí. Je zde čilý cykloturistický ruch, 2. nejstarší golfové hřiště v České republice (založeno r. 1969) a mnoho dalších sportovních aktivit – fotbal, tenis, nohejbal, volejbal…), které je možno díky tělocvičně celoročně využít.

Gmina Szylerzowice (PL)

Gmina Szylerzowice leży na wschodnim skraju Hluczyna, na granicy polsko-czeskiej na lekko sfalowanym terenie krainy hluczyńskiej.

Powierzchnia wioski wynosi 2166 ha,ludność około 1600. Wioska Šilheřovice graniczy od zachodu z Hluczynem i Darkowicami, od północny z Haťą, od północnego wschodu- za granicą z polskimi gminami- Rudyszwałdem i Chałupkami, od wschodu z Boguminem i rzeką Odrą, od południowego wschodu z Ostrawą i jej dzielnicami- Antošovice i Koblov Petřkovice, od południa zaś pod Czarnym Lasem z Ludgeřovicami. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości Šilheřovice pochodzi z roku 1377, w sprawie podziału nieruchomości opawskiego księcia Mikołaja II pomiędzy jego czterech synów. Wtedy Šilheřovicami zarządzał Mikołaj Mszan. Šilheřovice w przeszłości były ulubionym miejscem wycieczek w pobliżu przemysłowej Ostrawy i polskich granic. Znajduje się tam czynna trasa rowerowa, drugie najstarsze pole golfowe w Czechach ( założone w 1969 r.) i wiele innych zajęć sportowych - piłka nożna, tenis, siatkówka ...), które mogą być uprawiane w trakcie całego roku.

Soubory ke stažení

ŠILHEŘOVICE-Golfový areál CZ-PL Staženo: 270x | 11.12.2017

ŠILHEŘOVICE-Kaplička sv. Huberta CZ-PL Staženo: 300x | 11.12.2017

ŠILHEŘOVICE-kostel CZ-PL Staženo: 269x | 11.12.2017

ŠILHEŘOVICE-zámek CZ-PL Staženo: 289x | 11.12.2017

Stránka

  • 1