Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Bc. Daniel Fichna
Starosta

Novinky

24.01.2022

Diakonie Broumov - sbírka textilu

Darujte pro Vás již nepotřebné věci a oblečení na sbírku pro Diakonii Broumov. Nevznikne žádný odpad, který bude třeba zlikvidovat. Některé Vaše věci a oblečení mohou posloužit někomu potřebnému. Takto prostým a jednoduchým způsobem můžeme všichni částečně zmírnit dopad na životní prostředí.

Detail Aktuality

22.01.2022

Tříkrálová sbírka 2022 - průběžné výsledky

Tříkrálová sbírka 2022 - průběžné výsledky k 21.01.2022. Do 31.01.2022 lez přispívat online.

Detail Aktuality

18.01.2022

Tříkrálová sbírka 2022

Tříkrálová sbírka v Píšti vynesla dle předběžných výsledků sčítání částku 122.921,- Kč. Děkujeme všem, kteří do této sbírky přispěli. Online lze přispět ještě do 31.01.2022.

Detail Aktuality

17.01.2022

Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Domu sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích

Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Domu sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích

Detail Aktuality