Obsah

Stránka

  • 1

 

Participativní rozpočet 2022 - hlasování

V termínu do 23. května 2022 mohli občané obce podávat návrhy na vylepšení naší vesnice v rámci participativního rozpočtu. Doručeno bylo celkem 9 návrhů různého zaměření.

Návrhy na realizaci projektů v rámci Participativního rozpočtu obce Píšť v roce 2022:

1. Oprava, obnova a doplnění nových herních prvků pro děti do 4 let na dětském hřišti v obci u základní školy.

2. Vybudování naučné stezky s interaktivními panely o lokalitě, místné přírodě, geologii, kultuře a historii na okruhu cca 3 km; se začátkem na ulici Na Kaménce, přes les k turistickému přístřešku Doubrava, kolem Hájenky na Pile, podél retenční nádrže až na ulici Sportovní s cílem u pumptrackové dráhy.

3. Vytvoření zpevněného chodníčku propojující ulici Hůrecká a Průmyslová kolem Zahrádkářské chaty Píšť.

4. Zmírnění svahu a srovnání terénu kopečku na travnatém prostranství u Hasičské zbrojnice Píšť, na kterém se konají tréninky a soutěže v požárním sportu.

5. Vytvoření vydlážděného prostoru pro základnu techniky v požárním sportu na travnaté ploše mezi fotbalovým hřištěm a koupalištěm v areálu hřiště TJ Slavia Píšť, včetně zřízení hydrantu pro napouštění vody.

6. Zvelebení příjezdové cesty ke školní jídelně v areálu Základní školy Píšť, včetně vysypání šedým lomovým kamenem a osázení jehličnany a travinami.

7. Vybudování malého dětského hřiště s průlezkou, houpačkou, skluzavkou a pískovištěm ve sportovním areálu TJ Slavia Píšť.

8. Vybudování malého dětského hřiště s průlezkou a houpačkou v místní části obce na Pile.

9. Vybudování spojovacího chodníku z obce Píšť do místní části obce na Pile.

Všechny návrhy vyhodnotila rada obce z hlediska jejich realizovatelnosti a prospěšnosti pro obec. Rozhodněte, které návrhy oživí naši obec. 

Nyní je řada opět na Vás, vážení občané, abyste z uvedených návrhů vybrali pro Vás ty nejzajímavější. Termín, do kdy můžete hlasovat, je pondělí 25.7.2022 do 15:00 hodin. Bude započítán vždy jeden hlas za jedno popisné číslo v naší obci. Hlasování provádějte odesláním e-mailu s vyjádřením souhlasu pro jeden vybraný projekt a uvedením čísla popisného domu hlasujícího v obci, a to na e-mail: pist@pist.cz 

Děkujeme.

Obec Píšť