Obsah

Lichva je pojem známý z trestního zákona; jedná se tedy o skutkovou podstatu trestného činu, kterého se dopustí ten, kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru. S lichvou se můžeme setkat přirozeně i v oblasti poskytování půjček a úvěrů, zejména u těch půjček, které poskytují fyzické osoby či drobné společnosti nebankovního charakteru. Dá se říct, že půjčka či úvěr, kterou poskytuje bankovní instituce je zárukou toho, že se bude jednat o obvyklý obchod, u něhož nebude obava z nepřiměřeného obohacení na straně věřitele.