Obsah

Platnost smluv je podmiňována jejich písemnou formou. Smlouva musí být zpracovaná v úředním, tedy v českém jazyce, na velikost písma však zákon nemá žádných požadavků, je však nesporné, že smlouva musí být srozumitelná a čitelná. Je opravdu nutné věnovat pozornost celému obsahu smlouvy včetně jejich součástí a příloh.