Obsah

Přehled poplatků a plateb

 

Místní poplatek:

a) poplatek za psa - dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
     splatnost do 30.6. kalendářního roku, VS 1341 + číslo popisné domu

b) poplatek za hrobové místo - za jedno hrobové místo 100,- Kč/1 rok
     splatnost do 31.8. každého lichého roku, VS 3632

c) poplatek za komunální odpad - dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
     z nemovité věci
     splatnost do 31.1. následujícího roku, VS 1345 + číslo popisné domu

Platby:

a) za odběr vody z obecního vodovodu a odvádění odpadních vod
     splatnost do 28.2. kalendářního roku (za 2. pololetí)
     splatnost do 31.8. kalendářního roku (za 1. pololetí)

Ostatní platby jsou dle platných cenových výměrů Obce Píšť.

Všechny poplatky a platby lze uhradit převodem na účet Obce Píšť: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 1855810329/0800

 

Souhlas se zasíláním elektronické fakturace prostřednictvím e-mailu ke stažení zde: Souhlas se zasíláním elektronické fakturace