Obsah

Prodej obecního majetku


Obec Píšť na základě Usnesení Rady obce Píšť č. 77/II.13./2017 ze dne 05.06.2017 nabízí k prodeji movitou věc - použité tartanové desky za cenu 50,- Kč za 1 m2. Bližší informace na Obecním úřadě Píšť, tel. 595 055 944.