Obsah

Vyhlášky obce

Obecně závazné vyhlášky

2/2002 Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Staženo: 515x | 24.01.2018

4/2007 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE PÍŠŤ Staženo: 438x | 24.01.2018

1/2012 Ochrana ovzduší na území obce Píšť Staženo: 442x | 24.01.2018

1/2018 Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů na území obce Píšť Staženo: 1032x | 18.07.2018

1/2019 Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovní komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Píšť Staženo: 541x | 23.09.2019

2/2019 - o místním poplatku ze psů Staženo: 284x | 03.01.2022

3/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 209x | 03.01.2022

Příloha č.1 OZV 3/2019 Staženo: 207x | 08.01.2020

Příloha č.2 OZV 3/2019 Staženo: 203x | 08.01.2020

4/2019 - o místním poplatku ze vstupného Staženo: 262x | 03.01.2022

1/2021 - o regulaci hlučnosti Staženo: 157x | 03.01.2022

2/2021 - o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci Staženo: 60x | 03.01.2022

1/2022 - Obecně závazná vyhláška obce Píšť, o nočním klidu Staženo: 38x | 21.06.2022

2/2022 - Obecně závazná vyhláška obce Píšť, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku Staženo: 32x | 21.06.2022

Soubory ke stažení

Oznámení o pořádání akce dle OZV č. 1/2022 Staženo: 20x | 29.07.2022

Stránka

  • 1