Obsah

Protipovodňová a protierozní ochrana obce


Vážení spoluobčané, představujeme Vám, na základě Radou obce Píšť vyhlášené výzvy k podávání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby dne 11.07.2013 a v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo s vítěznou firmou na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na služby, zpracovanou dokumentaci: "Píšť - Protipovodňová a protierozní ochrana" - studie. 


 

Odtokové poměry v území

Odtokové poměry v území Staženo: 763x | 13.12.2017

Povodí Píšťského potoka Staženo: 305x | 13.12.2017

Míra povodňového ohrožení

Povodňové ohrožení intravilánu Staženo: 626x | 13.12.2017

Záplavová území Staženo: 295x | 13.12.2017

Analýza protipovodňových opatření

Analýza protipovodňových opatření Staženo: 541x | 13.12.2017

Protipovodňová opatření Staženo: 308x | 13.12.2017

Analýza opatření KPÚ

Analýza opatření KPU Staženo: 307x | 13.12.2017

Návrh protipovodňové ochrany

Návrh protipovodňové ochrany Staženo: 698x | 13.12.2017

Schéma protipovodňové ochrany obce Staženo: 281x | 13.12.2017

Přehledná situace Staženo: 251x | 13.12.2017

Situace nádrže nad Bělským mlýnem Staženo: 264x | 13.12.2017

Situace nádrže 4, rybníka Na Pile, Retenčního rybníka Staženo: 319x | 13.12.2017

Situace poldru ve Farském lese Staženo: 269x | 13.12.2017

Situace úpravy pod Svinným Staženo: 256x | 13.12.2017

Záplavové území Q100 Staženo: 1461x | 13.12.2017

Návrh opatření - vodní ekosystémy

Návrh opatření - vodní ekosystémy Staženo: 1969x | 13.12.2017

Úsek nad Bělským mlýnem Staženo: 259x | 13.12.2017

Úsek pod Bělským mlýnem Staženo: 282x | 13.12.2017

Přítok potoka z Farského lesa Staženo: 260x | 13.12.2017

Přítok potoka ze Svinného Staženo: 263x | 13.12.2017

Stránka