Obsah

Protipovodňová a protierozní ochrana obce


Vážení spoluobčané, představujeme Vám, na základě Radou obce Píšť vyhlášené výzvy k podávání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby dne 11.07.2013 a v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo s vítěznou firmou na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na služby, zpracovanou dokumentaci: "Píšť - Protipovodňová a protierozní ochrana" - studie. 


 

Návrh opatření - vodní ekosystémy

Přítok potoka z Doubravy Staženo: 151x | 13.12.2017

Přehledná situace Staženo: 145x | 13.12.2017

Návrh protierozních opatření

Návrh protierozních opatření Staženo: 598x | 13.12.2017

Eroze půdy- současný stav Staženo: 133x | 13.12.2017

Eroze půdy- širokořádkové plodiny Staženo: 150x | 13.12.2017

Eroze půdy- půdoochranné technologie Staženo: 129x | 13.12.2017

Potřebný rozsah zatravnění 1 Staženo: 135x | 13.12.2017

Potřebný rozsah zatravnění 2 Staženo: 128x | 13.12.2017

Návrh protierozních opatření Staženo: 133x | 13.12.2017

Vyhodnocení ztráty půdy vodní erozí Staženo: 141x | 13.12.2017

Úpravy koryta potoka v intravilánu

Návrh na zpřírodnění Píšťského potoka Staženo: 174x | 13.12.2017

Studie funkčních vztahů v intravilánu Staženo: 166x | 13.12.2017

Situace návrhu na dílčí zpřírodnění Staženo: 112x | 13.12.2017

Vzorové příčné profily Staženo: 132x | 13.12.2017

Podélný profil - lokalita č. 4 Staženo: 124x | 13.12.2017

Výřezy lokality č. 1, č. 2 a č. 4 Staženo: 129x | 13.12.2017

Stránka