Obsah

Veřejnoprávní smlouvy


Zveřejnění veřejnoprávních smluv v souladu s §10d zákona č. 24/2015, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ SLAVIA Píšť Staženo: 30x | 02.03.2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SDH Píšť Staženo: 23x | 02.03.2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - ŘKF Píšť Staženo: 23x | 02.03.2023

2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - ŘKF Píšť Staženo: 89x | 25.03.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - SDH Píšť Staženo: 87x | 25.03.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - TJ SLAVIA Píšť Staženo: 80x | 25.03.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru č. 2 - SDH Píšť Staženo: 37x | 23.11.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - ČZS Píšť Staženo: 44x | 23.11.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru č. 2 - ČZS Píšť Staženo: 38x | 23.11.2022

2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - ŘKF Píšť Staženo: 133x | 01.04.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - SDH Píšť Staženo: 120x | 01.04.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - TJ SLAVIA Píšť Staženo: 133x | 01.04.2021

Veřejnoprávní smlouva č.28-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 95x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.29-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 87x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.30-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 88x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.31-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 80x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.32-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 80x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.33-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 81x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.34-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 89x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.35-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 80x | 01.12.2021

Stránka