Obsah

Veřejnoprávní smlouvy


Zveřejnění veřejnoprávních smluv v souladu s §10d zákona č. 24/2015, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

2020

Veřejnoprávní smlouva č.10-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 65x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.11-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 45x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.12-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 40x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.13-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 32x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.14-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 45x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SDH Píšť Staženo: 34x | 11.03.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Slavia Píšť Staženo: 23x | 11.03.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - ŘKF Staženo: 22x | 11.03.2020

2019

Veřejnoprávní smlouva - smluvní rozsah výkonu přenesené ůsobnosti - přestupky a řízení o nich Staženo: 116x | 11.02.2019

Veřejnoprávní smlouva - smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti - sociálně-právní ochrana dětí Staženo: 122x | 11.02.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Staženo: 96x | 27.03.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru Staženo: 116x | 27.03.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 20.05.2019 - SDH Píšť Staženo: 38x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 22.10.2019 - SDH Píšť Staženo: 32x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.1-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 37x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.2-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 34x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.3-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 32x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.4-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 33x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.5-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 40x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.6-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 40x | 22.01.2020

Stránka