Obsah

Veřejnoprávní smlouvy


Zveřejnění veřejnoprávních smluv v souladu s §10d zákona č. 24/2015, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

2020

Veřejnoprávní smlouva č.10-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 115x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.11-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 75x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.12-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 71x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.13-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 66x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.14-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 77x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SDH Píšť Staženo: 71x | 11.03.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Slavia Píšť Staženo: 58x | 11.03.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - ŘKF Staženo: 57x | 11.03.2020

2019

Veřejnoprávní smlouva - smluvní rozsah výkonu přenesené ůsobnosti - přestupky a řízení o nich Staženo: 155x | 11.02.2019

Veřejnoprávní smlouva - smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti - sociálně-právní ochrana dětí Staženo: 154x | 11.02.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Staženo: 133x | 27.03.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru Staženo: 148x | 27.03.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 20.05.2019 - SDH Píšť Staženo: 76x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 22.10.2019 - SDH Píšť Staženo: 61x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.1-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 67x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.2-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 64x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.3-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 59x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.4-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 64x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.5-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 71x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.6-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 75x | 22.01.2020

Stránka