Obsah

Veřejnoprávní smlouvy


Zveřejnění veřejnoprávních smluv v souladu s §10d zákona č. 24/2015, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - ŘKF Píšť Staženo: 63x | 25.03.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - SDH Píšť Staženo: 64x | 25.03.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - TJ SLAVIA Píšť Staženo: 59x | 25.03.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru č. 2 - SDH Píšť Staženo: 18x | 23.11.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - ČZS Píšť Staženo: 19x | 23.11.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru č. 2 - ČZS Píšť Staženo: 17x | 23.11.2022

2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - ŘKF Píšť Staženo: 112x | 01.04.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - SDH Píšť Staženo: 99x | 01.04.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - TJ SLAVIA Píšť Staženo: 113x | 01.04.2021

Veřejnoprávní smlouva č.28-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 76x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.29-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 70x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.30-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 69x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.31-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 63x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.32-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 68x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.33-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 65x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.34-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 74x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.35-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 63x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.36-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 70x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.37-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 69x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.38-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 83x | 01.12.2021

Stránka