Obsah

Veřejnoprávní smlouvy


Zveřejnění veřejnoprávních smluv v souladu s §10d zákona č. 24/2015, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - ŘKF Píšť Staženo: 25x | 25.03.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - SDH Píšť Staženo: 30x | 25.03.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - TJ SLAVIA Píšť Staženo: 25x | 25.03.2022

2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - ŘKF Píšť Staženo: 82x | 01.04.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - SDH Píšť Staženo: 67x | 01.04.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru - TJ SLAVIA Píšť Staženo: 77x | 01.04.2021

Veřejnoprávní smlouva č.28-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 45x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.29-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 37x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.30-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 35x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.31-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 37x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.32-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 36x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.33-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 34x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.34-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 37x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.35-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 31x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.36-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 36x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.37-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 36x | 01.12.2021

Veřejnoprávní smlouva č.38-2021 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 37x | 01.12.2021

Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - TJ SLAVIA PÍŠŤ Staženo: 35x | 20.12.2021

2020

Veřejnoprávní smlouva č.10-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 209x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.11-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 160x | 22.01.2020

Stránka