Obsah

Veřejnoprávní smlouvy


Zveřejnění veřejnoprávních smluv v souladu s §10d zákona č. 24/2015, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích  (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

2020

Veřejnoprávní smlouva č.24-2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 30x | 14.01.2021

Veřejnoprávní smlouva č.25-2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 30x | 14.01.2021

Veřejnoprávní smlouva č.26-2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 36x | 14.01.2021

Veřejnoprávní smlouva č.27-2020 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 23x | 14.01.2021

2019

Veřejnoprávní smlouva - smluvní rozsah výkonu přenesené ůsobnosti - přestupky a řízení o nich Staženo: 214x | 11.02.2019

Veřejnoprávní smlouva - smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti - sociálně-právní ochrana dětí Staženo: 228x | 11.02.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Staženo: 172x | 27.03.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelového finančního daru Staženo: 182x | 27.03.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 20.05.2019 - SDH Píšť Staženo: 113x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 22.10.2019 - SDH Píšť Staženo: 95x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.1-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 94x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.2-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 101x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.3-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 86x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.4-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 93x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.5-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 100x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.6-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 105x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.7-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 97x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.8-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 88x | 22.01.2020

Veřejnoprávní smlouva č.9-2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 78x | 22.01.2020

2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Staženo: 244x | 14.03.2018

Stránka