Obsah

Informace o obci

Demografické údaje


Základní demografické údaje obce Píšť.


Počet domů
 • Píšť  637
Počet obyvatel k 01.01.2021
 • Píšť celkem  2150

Velikost obce
 • Rozloha Píště         1 568 ha
 • Zemědělská půda  1 037 ha
 • Lesní pozemky          422 ha
 • Vodní plocha                14 ha
 • Zastavěná plocha        30 ha
 • Ostatní plocha              65 ha
 
Demografické údaje
Složení obyvatelstva obce:
 • Muži  1061
 • Ženy  1092

Věkový průměr obyvatel
 • Celkový  42,79
 • Muži       41,62
 • Ženy       43,92