Obsah

Informace o obci

Demografické údaje


Základní demografické údaje obce Píšť.


Počet domů
 • Píšť  642
Počet obyvatel k 01.01.2022
 • Píšť celkem  2107

Velikost obce
 • Rozloha Píště         1 568 ha
 • Zemědělská půda  1 037 ha
 • Lesní pozemky          422 ha
 • Vodní plocha                14 ha
 • Zastavěná plocha        30 ha
 • Ostatní plocha              65 ha
 
Demografické údaje
Složení obyvatelstva obce:
 • Muži  1023
 • Ženy  1084

Věkový průměr obyvatel
 • Celkový  43,08
 • Muži       41,77
 • Ženy       44,32