Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Píšť
ObecPíšť
se nachází v severovýchodní příhraniční části opavského okresu, v mírně zvlněné krajině Hlučínské pahorkatiny.

Zobrazit více

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Ochrana ovzduší

Moravskoslezský kraj vyhlásil 4. kolo kotlíkových dotací - příjem žádostí probíhá od 13. června do 31. srpna 2022.

Dne 9. 5. 2022 rozhodla Rada Moravskoslezského kraje o vyhlášení dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva. Nově jsou zaměřeny na domácnosti s nižšími příjmy, které mohou získat dotaci ve výši až 95 %. Žádat se bude jako doposud – na krajských úřadechDomácnosti s vyššími příjmy si mohou nově žádat o dotaci na výměnu starého kotle v programu Nová zelená úsporám prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, a to až do výše 50 %. Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu. Dotaci lze získat pouze na výměnu realizovanou od 1. ledna 2021.

Podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzvy najdete na webových stránkách lokalni-topeniste.msk.cz

Od 11. 5. 2022 je pro žadatele zpřístupněna elektronická žádost na adrese kotliky.msk.cz

Od 13. 6. 2022 bude možné žádost elektronicky odeslat, vytisknout a spolu s přílohami žádosti doručit na Krajský úřad. 
Příjem žádostí probíhá od 13. června 2022 od 10:00 hodin do 31. srpna 2022.

Změny v podmínkách 4. výzvy kotlíkových dotací (NETÝKÁ SE probíhající 3. výzvy ! ! ! )

chtěli bychom Vás informovat o změnách v podmínkách 4. výzvy kotlíkových dotací, o kterých Ministerstvo pro Životní prostředí ČR (dále jen “MŽP”) rozhodlo v souvislosti s aktuálním mezinárodním děním. 

První změna se týká navýšení dotace pro tepelná čerpadla ze 130.000 Kč na 180.000 Kč. 

Druhá změna se týká omezení podpory plynových kotlů a to následovně: 
MŽP garantuje dotaci u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že výměna kotle již byla realizována, případně byla na výměnu kotle vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022. Otázka podpory plynových kondenzačních kotlů po tomto datu zůstává otevřená, a záleží mj. na podobě schválení OPŽP* ze strany EK**.“ 
*OPŽP – Operační program Životní prostředí 2021–2027    **EK – Evropská komise

Bližší informace zde: lokalni-topeniste.msk.cz

Vyhlášení podmínek 4. výzvy kotlíkových dotací

V pátek 25. 2. 2022 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí podmínky pro 4. výzvu kotlíkových dotací. V průběhu března Moravskoslezský kraj zpracuje žádost o přidělení finančních prostředků pro občany. Po jejím schválení ze strany Ministerstva životního prostředí a projednání v orgánech kraje bude pro občany vyhlášena výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkových dotací, do které se budete moci přihlásit.

Moravskoslezský kraj předpokládá, že výzva pro občany bude vyhlášena dne 1. 6. 2022 se začátkem příjmu žádostí od 1. 7. 2022.

Přehled všech vyhlášených podmínek naleznete zde: www.opzp.cz v sekci Dokumenty v souboru „Závazné pokyny – výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti“. 

Průzkum zájmu o kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva

Před vyhlášením 4. výzvy kotlíkových dotací a příjmem žádostí o dotace jsou kraje povinny provést dotazníkové šetření prokazující zájem obyvatel o kotlíkové dotace. V Moravskoslezském kraji je realizace tohoto šetření formou on-line formuláře, na který najdete odkaz na webových stránkách lokalni-topeniste.msk.cz Podle počtu vyplněných formulářů budou krajům přiděleny finanční prostředky na výměny kotlů, proto neváhejte a máte-li o dotaci zájem, formulář vyplňte. Tento formulář můžete vyplnit do 31.12.2021.
Bližší informace o podmínkách dotačního progeamu kotlíkových dotací naleznete na webových stránkách lokalni-topeniste.msk.cz

Kotlikove_dotace_2022.pdf (227.67 kB)
Kotlíkové dotace 2022 info letak.pdf (222.7 kB)

Studie Státního fondu životního prostředí ČR na téma kotlíkových dotací

V souvislosti s vyhodnocením úspěšného programu kotlíkových dotací žádá Státní fond životního prostředí ČR žadatele zapojené do programu kotlíkových půjček v obci Píšť o vyplnění stručného anonymního dotazníku. Dotazník je na téma: Sociálně-ekonomická klasifikace žadatelů v programu kotlíkových dotací a je možné vyplnit jej zde: 
Sociálně-ekonomická klasifikace žadatelů v programu kotlíkových dotací

3. výzva kotlíkových dotací

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 7. ledna 2019 třetí výzvu na kotlíkové dotace pro kraje. Moravskoslezský kraj v ní obdrží cca 500 milionů korun. Bude se jednat téměř s určitostí o poslední kotlíkovou dotaci v Moravskoslezském kraji.  Krajský dotační program pro občany bude vyhlášen 10. dubna  2019 s příjmem žádostí od 13. května 2019 od 10:00 hodin. Příjem žádostí probíhá v elektronické aplikaci na adrese kotliky.msk.cz, a to až do 31. 10. 2020 nebo do příjetí 10 000 žádostí (po naplnění tohoto počtu bude podávání žádostí v elektronické aplikaci automaticky ukončeno).

Poskytování návratných finančních výpomocí (kotlíkové půjčky)
Státní fond životního prostředí ČR v souvislosti s 3. výzvou kotlíkové dotace vyhlásil Výzvu č.1/2019 - Bezúročné půjčky na výměnu kotlů pro domácnosti. Pro domácnosti v krajích zařazených do státního programu RE:START (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) je připraven pilotní program bezúročných půjček na výměnu kotlů. Domácnosti, které nemají našetřeny prostředky na výměnu starého kotle, si budou moci dopředu požádat u své obce o tzv. kotlíkovou půjčku, z níž výměnu zaplatí. Na předfinancování nového zdroje tepla, který bude pořizován z kotlíkové dotace, bude na základě zájmu občanů Obec Píšť poskytovat bezúročnou půjčku. Anketa zájmu o bezúročnou půjčku na výměnu nevyhovujícího kotle na pevná paliva je níže v příloze.

Zastupitelstvo obce Píšť dne 4. září 2019 rozhodlo o vyhlášení Programu Obce Píšť na Poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje "Kotlíkové půjčky". Cílem programu je zajištění návratné finanční výpomoci na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu životní prostředí v rámci specifického cíle 2.1 a je v souladu s podmínkami dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ vyhlášeném Moravskoslezským krajem.
Lhůta pro podávání žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci je: 07.10.2019 - 30.04.2021. Žádosti se podávají na Obecní úřad Píšť. Bližší informace jsou uvedeny v Programu na poskytování návratných finančních výpomocí, viz příloha níže.

Výše půjčky za každou realizovanou výměnu nevyhovujících kotlů:

Typ nového zdroje tepla

Maximální výše podpory na realizaci vlastního projektu za jednu provedenou výměnu

Tepelné čerpadlo, kotel na biomasu

200 000 Kč

Plynový kondenzační kotel

150 000 Kč

Webový odkaz k informacím k dotačnímu programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" je dostupný zde: lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz

Seznam proškolených techniků pro revizi kotlů na pevná paliva, které vede také Asociace podniků topenářské techniky je k dispozici zde: www.aptt.cz/opravneni-ozo.php 

Webový odkaz k projektu "Dýchejme čistý vzduch" s podmínkami výzvy pro kotlíkové dotace je dostupný zde: dychejme-cisty-vzduch.cz

Soubory ke stažení

Základní informace 4. výzvy kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji

Základní informace 4.výzvy kotlíkových dotací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 465,43 kB
Staženo: 155×
Vloženo: 15. 6. 2022

Podmínky 4. výzvy kotlíkových dotací

Podmínky kotlíkové dotace - 4.výzva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 347,44 kB
Staženo: 131×
Vloženo: 15. 6. 2022

4. výzva kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji - informační leták

letak - 4. kolo kotlíkových dotací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 300,6 kB
Staženo: 133×
Vloženo: 18. 5. 2022

Anketa zájmu o bezúročnou půjčku na výměnu kotle na pevná paliva

Anketa - kotliková pujčka.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 416,59 kB
Staženo: 362×
Vloženo: 29. 3. 2019

3. výzva kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - leták

leták_kotliky_3.kolo_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,44 MB
Staženo: 325×
Vloženo: 3. 4. 2019

3. výzva kotlíkové dotace - brožura

brozura_kotliky_3.kolo_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,87 MB
Staženo: 327×
Vloženo: 3. 4. 2019

Sdělení MŽP ke kontrole kotlů

100869989596631.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 618,49 kB
Staženo: 418×
Vloženo: 11. 12. 2017

Leták MŽP ke kontrole kotlů

89950541141623720.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 384,77 kB
Staženo: 402×
Vloženo: 11. 12. 2017

Smogové desatero

Smogové desatero.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 688,63 kB
Staženo: 467×
Vloženo: 5. 3. 2018

Informace o smogu

smog_info.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,92 MB
Staženo: 489×
Vloženo: 5. 3. 2018

Co do kamen nepatří ke spalování

Cim_topime_to_dychame.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,54 MB
Staženo: 203×
Vloženo: 16. 7. 2020

Jak správně topit

Jak-spravne-topit-2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,7 MB
Staženo: 144×
Vloženo: 15. 10. 2021

Program na Poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje - Kotlíkové půjčky

Aktualizovaný Program na poskytování návratných finančních výpomocí - Kotlíkové půjčky

Aktualizovaný program Kotlíkové půjčky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 211,2 kB
Staženo: 236×
Vloženo: 11. 3. 2022

Formulář žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci včetně čestného prohlášení o bezdlužnosti

Formulář žádosti NFV.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,04 kB
Staženo: 221×
Vloženo: 22. 5. 2020

Návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Smlouva NFV.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 49,82 kB
Staženo: 253×
Vloženo: 22. 5. 2020

Vzor splátkového kalendáře při dotaci na plynový kotel

Vzor splátkového kalendáře při dotaci na plynový kotel.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 15,23 kB
Staženo: 190×
Vloženo: 22. 5. 2020

Vzor splátkového kalendáře při dotaci na kotel na biomasu a tepelné čerpadlo

vzor splátkového kalendáře při dotaci na kotel na biomasu a tepelné čerpadlo.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 16,77 kB
Staženo: 207×
Vloženo: 22. 5. 2020

Formulář závěrečného vyúčtování

Finanční vyúčtování_NFV_seznam účetních dokladů.xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 50 kB
Staženo: 221×
Vloženo: 22. 5. 2020

Aktuálně

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Jsme členy

Partnerství s obcemi

Kde nás najdete ?


paticka-foto-1 paticka-foto-2 paticka-nazev