Obsah

Životní prostředí

Ochrana ovzduší

Studie Státního fondu životního prostředí ČR na téma kotlíkových dotací
V souvislosti s vyhodnocením úspěšného programu kotlíkových dotací žádá Státní fond životního prostředí ČR žadatele zapojené do programu kotlíkových půjček v obci Píšť o vyplnění stručného anonymního dotazníku. Dotazník je na téma: Sociálně-ekonomická klasifikace žadatelů v programu kotlíkových dotací a je možné vyplnit jej zde: 
Sociálně-ekonomická klasifikace žadatelů v programu kotlíkových dotací

 

3. výzva kotlíkových dotací
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 7. ledna 2019 třetí výzvu na kotlíkové dotace pro kraje. Moravskoslezský kraj v ní obdrží cca 500 milionů korun. Bude se jednat téměř s určitostí o poslední kotlíkovou dotaci v Moravskoslezském kraji.  Krajský dotační program pro občany bude vyhlášen 10. dubna  2019 s příjmem žádostí od 13. května 2019 od 10:00 hodin. Příjem žádostí probíhá v elektronické aplikaci na adrese https://kotliky.msk.cz/, a to až do 31. 10. 2020 nebo do příjetí 10 000 žádostí (po naplnění tohoto počtu bude podávání žádostí v elektronické aplikaci automaticky ukončeno).

Poskytování návratných finančních výpomocí (kotlíkové půjčky)
Státní fond životního prostředí ČR v souvislosti s 3. výzvou kotlíkové dotace vyhlásil Výzvu č.1/2019 - Bezúročné půjčky na výměnu kotlů pro domácnosti. Pro domácnosti v krajích zařazených do státního programu RE:START (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) je připraven pilotní program bezúročných půjček na výměnu kotlů. Domácnosti, které nemají našetřeny prostředky na výměnu starého kotle, si budou moci dopředu požádat u své obce o tzv. kotlíkovou půjčku, z níž výměnu zaplatí. Na předfinancování nového zdroje tepla, který bude pořizován z kotlíkové dotace, bude na základě zájmu občanů Obec Píšť poskytovat bezúročnou půjčku. Anketa zájmu o bezúročnou půjčku na výměnu nevyhovujícího kotle na pevná paliva je níže v příloze.

Zastupitelstvo obce Píšť dne 4. září 2019 rozhodlo o vyhlášení Programu Obce Píšť na Poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje "Kotlíkové půjčky". Cílem programu je zajištění návratné finanční výpomoci na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu životní prostředí v rámci specifického cíle 2.1 a je v souladu s podmínkami dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ vyhlášeném Moravskoslezským krajem.
Lhůta pro podávání žádostí o poskytnutí návratné finanční výpomoci je: 07.10.2019 - 30.04.2021. Žádosti se podávají na Obecní úřad Píšť. Bližší informace jsou uvedeny v Programu na poskytování návratných finančních výpomocí, viz příloha níže.

Výše půjčky za každou realizovanou výměnu nevyhovujících kotlů:

Typ nového zdroje tepla

Maximální výše podpory na realizaci vlastního projektu za jednu provedenou výměnu

Tepelné čerpadlo, kotel na biomasu

200 000 Kč

Plynový kondenzační kotel

150 000 Kč

 

Webový odkaz k informacím k dotačnímu programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" je dostupný zde: http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/   

Seznam proškolených techniků pro revizi kotlů na pevná paliva, které vede také Asociace podniků topenářské techniky je k dispozici zde: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php 

Webový odkaz k projektu "Dýchejme čistý vzduch" s podmínkami výzvy pro kotlíkové dotace je dostupný zde: http://dychejme-cisty-vzduch.cz/

Soubory ke stažení

Anketa zájmu o bezúročnou půjčku na výměnu kotle na pevná paliva Staženo: 158x | 29.03.2019

3. výzva kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - leták Staženo: 132x | 03.04.2019

3. výzva kotlíkové dotace - brožura Staženo: 124x | 03.04.2019

Sdělení MŽP ke kontrole kotlů Staženo: 230x | 11.12.2017

Leták MŽP ke kontrole kotlů Staženo: 220x | 11.12.2017

Smogové desatero Staženo: 232x | 05.03.2018

Informace o smogu Staženo: 250x | 05.03.2018

Co do kamen nepatří ke spalování Staženo: 51x | 16.07.2020

Jak správně topit Staženo: 0x | 15.10.2021

Program na Poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje - Kotlíkové půjčky

Program na poskytování návratných finančních výpomocí - Kotlíkové půjčky Staženo: 62x | 22.05.2020

Formulář žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci včetně čestného prohlášení o bezdlužnosti Staženo: 67x | 22.05.2020

Návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci Staženo: 72x | 22.05.2020

Vzor splátkového kalendáře při dotaci na plynový kotel Staženo: 57x | 22.05.2020

Vzor splátkového kalendáře při dotaci na kotel na biomasu a tepelné čerpadlo Staženo: 54x | 22.05.2020

Formulář závěrečného vyúčtování Staženo: 71x | 22.05.2020

Stránka

  • 1